Studentgründere fra NMBU får millionstøtte

  • Det er viktig å se det kommersielle potensialet i teknologi.
    Foto
    Shutterstock

To gründerprosjekter fra NMBU får millionstøtte fra Forskningsrådet til å videreutvikle sine forretningsideer.

Studentgründere fra NMBU får millionstøtte

"I år kom 18 prosjekter gjennom nåløyet og vil motta støtte for å videreutvikle sine innovative studentprosjekter," skriver Forskningsrådet.

Prosjektene får 1 million i støtte hver fra Forskningsrådets STUD-ENT-ordning. Ordningen skal mobilisere til entreprenørskap blant studenter og bidra til å styrke entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren

To av prosjektene som får støtte er fra NMBU: Salmogram og Internet Of Noise (ION). Oppstartsprosjektene består av studenter fra Handelshøyskolen og Fakultet for realfag og teknologi.

– Gledelig nyhet

– Dette er veldig gledelige nyheter og det overrasker meg ikke at våre studenter er involvert. De er trent i entreprenørielle ferdigheter og det å se det kommersielle potensialet i teknologi og har mye praksis gjennom utdannelsen, sier Elin Kubberød, førsteamanuensis ved Handelshøyskolens masterprogram for entreprenørskap og innovasjon.

Salmogram består av Mathias Elvestad, som har studert Entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen og Hågen Toverud og Vetle Brekmo som begge tar Maskin, prosess og produktutvikling (Sivilingeniør) ved Fakultet for realfag og teknologi.

ION består av Ole Johan Aspestrand Bjerke, som tar en master i Entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen, Jon Nordby, som studerer master i Data Science, og Erik Sjølund som tar en master i Maskin, prosess og produktutvikling (Sivilingeniør). Begge de to sistnevnte ved Fakultet for realfag og teknologi.

Fra lakseoppdrett og maskinlæring til interaktivt støykart

Salmogram bruker maskinlæring for å gjenkjenne individer og tilhørende individbaserte parametere innen lakseoppdrett. Dette gir mulighet til å følge fiske hele veien frem til slakt, og gir et bedre datagrunnlag gjennom hele verdikjeden.

"Internet Of Noise (ION) er et kostnadseffektivt og robust system av sensorer (programvare og maskinvare) som generer et interaktivt støykart," skriver Khrono i sin beskrivelse av de 18 prosjektene som får støtte. [saken fortsetter under bildene]

Salmogram. Fra venstre: Mathias Elvestad, Vetle Brekmo, Hågen Toverud.

Salmogram. Fra venstre: Mathias Elvestad, Vetle Brekmo, Hågen Toverud.

Foto
Forskningsrådet
ION. Fra venstre: Jon Nordby, Ole Johan Aspestrand Bjerke, Erik Sjølund.

ION. Fra venstre: Jon Nordby, Ole Johan Aspestrand Bjerke, Erik Sjølund.

Foto
Forskningsrådet

STUD-ENT-ordningen kan gi studenter med nylig avlagt mastergrad inntil en million kroner til å videreutvikle en forretningsidé. Utdanningsinstitusjonene stiller med mentor og bistår prosjektene med testfasiliteter, forskningsstøtte, arbeidsplass og hjelp til ulike aktiviteter i prosjektperioden.

Både i søknadsprosessen og for de prosjektene som får støtte fra STUD-ENT er samspillet mellom undervisningsmiljøet og aktører som Eik Idéverksted, Inkubator Ås og Ard Innovation viktig. Sistnevnte opererer som Teknologioverføringskontor (TTO) på vegne av NIBIO og NMBU

– Det er viktig med god rådgivning underveis og kombinasjonen Eik Idéverksted og Inkubator Ås her på NMBU er veldig potent. Vi har mye kompetanse å støtte oss på, og det er helt gull å være her på Eik. Samspillet mellom forskning, teknologikompetansen på Eik og forståelse av behovet ute i markedet - det er derfor vi er på Ås, sa Axel Zeiner, en av gründerne som fikk støtte fra STUD-ENT-ordningen i fjor, etter fjorårets STUD-ENT-tildeling

Et fellestrekk ved alle NMBU-søknader til Forskningsrådets Stud-Ent-program er at de får mye faglig støtte, blant annet fra Eik idéverksted (bildet).

Et fellestrekk ved alle NMBU-søknader til Forskningsrådets Stud-Ent-program er at de får mye faglig støtte, blant annet fra Eik idéverksted (bildet).

Foto
NMBU
Published 16. April 2019 - 15:01 - Updated 23. April 2019 - 15:56