Studiebarometeret – den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet

  • Studiebarometeret 2018
    Foto
    NOKUT

Innspurten på Studiebarometeret nærmer seg. Alle 2.- og 5.-årsstudenter ved NMBU oppfordres til å svare på undersøkelsen om studiekvalitet. 

Studiebarometeret – den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet

Vi oppfordrer alle våre studenter til å svare på undersøkelsen, som gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og NOKUT.  Undersøkelsen har pågått i noen dager og avsluttes 13. november kl 12. Undersøkelsen kan besvares via smarttelefon, nettbrett og PC. For at kvaliteten på resultatene skal bli best mulig er det viktig at alle 2.- og 5.-årsstudenter svarer.

Kun 31 prosent svar så langt

31 prosent av våre studenter har så langt besvart undersøkelsen. Det viser tallene mandag 5. november. NMBUs studenter henger dermed etter i forhold til UiS, UiA, OsloMet som alle har 32- 36 i svarprosent så langt. Men absolutt på topp, så langt, ligger Høyskolen for Ledelse og Teologi som har en svarprosent på 85.

Sluttinnspurt og gavekort

Alt skulle dermed ligge til rette for en sluttspurt. For å motivere litt ekstra minner vi om at det ved NMBU trekkes ut 20 gavekort a kroner 500 blant alle som besvarer. I tillegg trekker NOKUT ut gavekort på kroner 5000 blant alle besvarelser på landsbasis.

Offentliggjøres i februar 2019

Resultatene for hvert enkelt studieprogram i Norge offentliggjøres i portalen www.Studiebarometeret.no i februar 2019. Du kan i dag se resultatene fra fjorårets undersøkelse i portalen.

Får du feilmelding under gjennomføring?

NOKUT har fått noen henvendelser fra studenter som opplever at de blir avbrutt mens de fyller ut skjemaet og får en feilmelding hvor det står at tiden har utløpt og at de trenger en 12-sifret respondentnøkkel for å fortsette og svare på undersøkelsen. Løsningen er å åpne skjemaet på nytt via lenken som er sendt ut per epost. Hvorfor skjer dette? Hvis du under besvaring  laster nettsiden på nytt vil man få feilmeldingen.

Published 5. november 2018 - 13:36 - Updated 5. november 2018 - 13:36