Statsbudsjettet 2019

  • Illustrasjon nasjonalbudsjettet 2019
    Foto
    regjeringen.no

Statsbudsjett for 2019 innebærer en realvekst til forskning og utdanning i 2019 på 1, 2 prosent. Dette er et godt budsjett for vår sektor, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Statsbudsjettet 2019

— I en tid med behov for omstillinger for å oppnå et bærekraftig samfunn, er det viktig at regjeringen opprettholder økt satsing på forskning, utdanning og innovasjon, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Hun legger til at vektlegging av forskning og utdanning er grunnlaget for bærekraftig vekst og omstilling.

Revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Regjeringen har samtidig med statsbudsjettet lagt fram den reviderte langtidsplanen. 

– Dette er er fremtidsrettet langtidsplan i tråd med nasjonale og internasjonale prioriteringer og de utfordringer vi sammen står ovenfor, sier Sundli Tveit.

– Vi er positive til målene og satsingsområdene som er utpekt, og at det settes forpliktende opptrappingsplaner for disse.

Langtidsplanen vil gi 1,5 mrd. de neste fire årene:

  • 800 mill. kroner over de neste fire årene til teknologiløftet
  • 450 mill. kroner over de neste fire årene til FoU i næringslivet
  • 250 mill. kroner over de neste fire årene til Kvalitet i høyere utdanning

– Prioriteringene i langtidsplanen er helt i tråd med NMBUs strategi og vi vil bidra kraftfullt inn mot disse satsingsområdene. Vi opplever at NMBU er veldig godt rigget for å kunne bidra som Norges bærekraftsuniversitet.

Ingen nye studieplasser

Det er ikke lagt opp til noen nye studieplasser i budsjettet.

– Vi savner prioritering av studieplasser i budsjettet, for det vil være avgjørende for å realisere målene i langtidsplanen. Vi etterspør også spesielt studieplasser på veterinærstudiet; plasser som er lagt til grunn i forbindelse med fusjonen og flyttingen til Ås. Vi forventer at dette vil være på plass i 2020.  

Bygg

NMBU er positive til at midlene for funksjonell og teknisk oppgradering av bygg i sektoren økes fra 100 til 136 mill. kroner. Administrasjonsdirektør ved NMBU, Lars Atle Holm, sier det slik:

– Dette er svært viktige midler for å fremme studiekvaliteten gjennom fysiske fasiliteter. Det som bekymrer oss er at rehabilitering av Tun-bygningene, som tidligere har stått på prosjektlisten over bygg som planlegges, ikke er nevnt. Vi forventer at dette kommer inn igjen.

Studentboliger

Statsbudsjettet legger opp til 2200 nye studentboliger til neste år. 

– Det er viktig for NMBU at regjeringen fortsetter å satse på studentboliger, slik at studentene slipper å stå i boligkø og at presset på leiemarkedet ikke øker - men det kunne gjerne vært flere, sier Mari Sundli Tveit.

Stipendordningen

 Konvertering av lån til stipend er i dag slik at 40% av lån konverteres til stipend etter bestått eksamen. I statsbudsjettet foreslår regjeringen at 25 % konverteres etter bestått eksamen og 15% etter oppnådd grad. Rektor Sundli Tveit er negativ til dette:

– Vi er svært opptatt av styrket studiefinansiering i årene som kommer. Vi ser ikke at denne endringen er et positivt bidrag i så måte. Det stemmer også dårlig med satsing på livslang læring, hvor motivet for å studere kan være å tilegne seg ny lærdom gjennom livet - uten nødvendigvis å ha mål om en grad.

Published 8. oktober 2018 - 15:18 - Updated 9. oktober 2018 - 8:43