Klimaendringer og sykdommer båret av mygg

  • Myggkontroll gjennom «fogging» med insektmiddel. En vanlig, men dessverre, ganske ineffktiv metode

    Myggkontroll gjennom «fogging» med insektmiddel. En vanlig, men dessverre, ganske ineffktiv metode.

    Foto
    Hans Overgaard/NMBU

Malaria, dengue og zika er klimasensitive sykdommer som overføres av mygg, såkalte vektorer. Sykdommene kan skape langt flere problemer i en varmere verden enn de gjør i dag.

Klimaendringer og sykdommer båret av mygg

I artikkelen "Klimaendringer og vektorbårne sykdommer", som forsker Hans J. Overgaard har skrevet for Cicero- senter for klimaforskning, gis en oversikt over hvordan malaria og dengue påvirkes av klimaendringer og hvordan interessen til disse to sykdommene har endret seg i viktige internasjonale politiske dokumenter. 

Published 13. september 2018 - 11:27 - Updated 13. september 2018 - 13:28