Havets regnskog er et glemt fôrkammer

  • Small, black dots in the pellets feed meal are the visible signs of feed containing 5 percent macroalgae.

    Fiskemat med en prosentandel laget av tang og tare.

    Foto
    Liv Røhnebæk Bjergene

Helt siden antikken er tang og tare blitt brukt som krisemat og næringstilskudd for folk og fe. Nå kan disse havalgene bli viktige proteinkilder i dyrefôr og slik styrke den globale matsikkerheten.

Havets regnskog er et glemt fôrkammer

Vi i Norge er heldigstilt fra naturens side med en lang kyst der det vokser verdifulle makroalger, kjent som tang og tare. Opp gjennom historien har tilgangen til tang og tare vært avgjørende for å overleve.

Med bioøkonomien har disse naturressursene fått fornyet bruksverdi.

I spalten "Forskeren forteller" i nettavisa forskning.no kan du lese resten av artikkelen.

Published 31. august 2018 - 15:10 - Updated 31. august 2018 - 15:10