NMBU Veterinærhøgskolen får tilbake tilleggspoeng for menn

Menn har fått tilleggspoeng i mer enn ti år til opptak på veterinær- og dyrepleierutdanningen helt til opptaket for studieåret 2017-2018. Kunnskapsdepartementet mente før opptaket 2017-2018 at det var brudd på likestillingsloven å kvotere inn gutter på utdanningene.

Fra første januar 2018 ble ny lov om likestilling vedtatt og i den nye formuleringen åpnes det for at Kunnskapsdepartementet kan gi tilleggspoeng til både kvinner og menn.

NMBU Veterinærhøgskolen har søkt om å få tilbake tilleggspoengene for gutter, og det har vi onsdag fått svar på at vi får. Det er bare veterinær- og dyrepleierutdanningene ved NMBU Veterinærhøgskolen og sykepleierutdanningene ved Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole som får tilleggspoengene.

– Disse tilleggspoengene er viktige for å få flere mannlige studenter, særlig gir det effekt på veterinærstudiet. Det er ønskelig at begge kjønn skal være representert både i vårt studiemiljø og blant norske veterinærer. Når vi har tilleggspoeng for menn har vi sett at vi har hatt 10-20 prosent menn, og det er et minimum av hva vi bør ha, sier dekan Anne Storset.

Published 1. February 2018 - 11:04 - Updated 2. February 2018 - 10:22