Tildelingsbrev for NMBU

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 sender Kunnskapsdepartementet tildelingsbrev til NMBU.

Tildelingsbrev for NMBU

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2018.

Du kan lese hele brevet i denne lenken.

Published 11. januar 2018 - 10:28 - Updated 24. januar 2018 - 10:01