Statsbudsjett: NMBU i Sandnes får 12 mill. kroner

  • Statsbudsjett: NMBU i Sandnes får 12 mill. kroner
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Gratulerer til Search i Sandnes, som får 12 millioner kroner over statsbudsjettet til medisinsk utstyr og teknisk inventar.

Statsbudsjett: NMBU i Sandnes får 12 mill. kroner

– Dette er strålende nyheter for NMBU og våre samarbeidspartnere i SEARCH. Tildelingen er veldig viktig for den satsingen NMBU har på komparativ medisin ved vårt campus i Sandnes, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Skal brukes godt

Marianne Oropeza Moe er glad og takknemlig for tildelingen til Sandnes.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
– Dette er et resultat av prosjektgruppas langvarige arbeid og at prosjektet SEARCH etter hvert har fått politisk støtte. Vi ønsker å fremheve KrF og Olaug Bollestad spesielt. Overlege Nils Petter Oveland ved Stavanger universitetssjukehus har lagt ned stor innsats, og Sandnes kommune og næringssjef Nina Othilie Høiland har også bidratt betydelig, sier prosjektleder Marianne Oropeza Moe.

– Vi er så glade for denne julegaven fra KD. Her ligger det mye arbeid bak, spesielt hos prosjektleder Marianne Oropeza Moe, forteller overlege Nils Petter Oveland ved Stavanger universitetssjukehus.

– Pengene skal gå til innkjøp av CT-maskin og skal utnyttes på en god og fornuftig måte. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier han.

Les mer om aktiviteten i Sandnes

Forhandlinger ga resultat
Statsbudsjettet 2018 gir økt basisfinansiering til utdanningssektoren.

Rektor Mari Sundli Tveit er fornøyd med at forhandlingene har ført til resultater.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

– Sektoren har vært i forhandlinger om budsjett, og det er gledelig å se at forhandlingene har ført til en økning i budsjettet.  Det gjenstår å se hva NMBU får av vedtatte bevilgninger til sektoren, sier Sundli Tveit.

Høyre, FrP, Venstre og KrF har kommet til enighet om budsjettforliket. I korte trekk øker basisfinanseringen til sektoren med 100 millioner kroner, men effektiviseringskuttet øker også: til 0,7 prosent.

Endringene i budsjettet til UH-sektoren innebærer:

  • 100 mill. kroner basisfinansiering UH-sektoren, 50 mill. kr. av disse er øremerket digitalisering
  • 50 nye stipendiatstillinger
  • 500 nye IKT studieplasser         
  • 200 mill. til videreutdanning av lærere

Vitenparken fikk gledelig nyhet
Regjeringens foreslåtte kutt i Landbruks- og matdepartementets støtte til Vitenparken ble reversert. Dermed får Vitenparken fortsatt grunnfinansiering. Gjennom Kunnskapsdepartementets ordning for regionale vitensentre får Vitenparken en bevilgning på tre millioner kroner.

– Det er gledelig både for oss og dem. Vitenparken er en viktig samarbeidspartner, formidlingsplattform og møteplass, sier rektor.

Det er veldig bra med bevilgning på 10 millioner til studenthelse, dette er det stort behov for. For øvrig har vi påpekt stort nasjonalt og lokalt behov for studentboliger. Det er dessverre ikke fulgt opp i forhandlingene.

Ingen satsing på studentboliger
Det er ingen endringer iopprinnelig forslag til studentboliger, og leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Mats Johansen Beldo er skuffet.

— Budsjettavtalen gjenspeiler ikke hva partiene lovet i valget om å satse på flere studentboliger. 2501 nye studentboliger hadde vært en satsing, 2200 er ikke det. Nå blir det lengre vei til målet, og tusenvis av studenter vil på nytt møte en usikker boligsituasjon under studiestart, sier han til Khrono.

Han roser imidlertid påplussingen til psykisk helse blant studentene på 10 millioner kroner.

— Vi vet dette er sårt trengt når én av fem føler seg ensomme, sier han til Khrono.

Published 23. november 2017 - 22:06 - Updated 23. november 2017 - 22:41