Morten Jerven til Akademiet for yngre forskere

 • Morten Jerven er tatt opp til Akademiet for yngre forskere.
  Foto
  Håkon Sparre

Akademiet for yngre forskere tar opp 14 nye medlemmer. En av dem er Morten Jerven, som er professor i utviklingsstudier ved Noragric. Vi gratulerer!

Morten Jerven til Akademiet for yngre forskere

Akademiet for yngre forskere er et nasjonalt akademi med visjon om å være en tydelig stemme i faglig og forskningspolitisk debatt. Akademiet ønsker å være tverrfaglig sammensatt, og å reflektere kjønnsbalansen blant dagens yngre forskere. Organisasjonen ønsker også å reflektere den internasjonale sammensetningen blant yngre forskere i Norge, så godt det lar seg gjøre med norsk som arbeidsspråk.

Til sammen har Akademiet nå 34 medlemmer, spredt over hele landet fra Agder til Svalbard.   

Gjennom opptakelsen av nye medlemmer ønsker akademiet å øke aktivitetsnivået. Komiteen har lagt vekt på søkernes engasjement for forskningspolitikk og formidling, potensiale for å bidra til videreutvikling av akademiet, samt deres vitenskapelige nivå og evne til å formidle sin forskning på en allment tilgjengelig måte.  

Morten Jerven har en doktorgrad i økonomisk historie fra London School of Economics. Han har over tid utmerket seg med en tydelig stemme, blant annet som fast skribent i Klassekampen.

Han har også gitt ut flere bøker om Afrikas økonomiske utvikling basert på forskning han har gjort i flere afrikanske land. Her er et lite utvalg av publikasjoner fra Jerven:

 

Dette er de nye medlemmene som er tatt opp for perioden 2017-2021: 

 • Anne Maria Eikeset (biologi, Universitetet i Oslo)
 • Guro Busterud (lingvistikk, NTNU)
 • Heidi Holmen (helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus)
 • Ingrid Lossius Falkum lingvistikk, Universitetet i Oslo)
 • Jan Terje Andersen (medisin, Universitetet i Oslo)
 • Kim Senger (geologi, UNIS)
 • Maja Janmyr (jus, Universitetet i Bergen)
 • Marianne Hem Eriksen (arkeologi, Universitetet i Oslo)
 • Marta Bivand Erdal (samfunnsgeografi, PRIO)
 • Marte Blikstad-Balas (utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo)
 • Morten Jerven (global endring og internasjonale relasjoner, NMBU)
 • Sofie A. E. Høgestøl (jus, Universitetet i Oslo)
 • Solfrid Brattland-Sanda (idrettsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge)
 • Stefka G. Eriksen (filologi, NIKU)

 

Published 20. oktober 2017 - 16:19 - Updated 20. oktober 2017 - 16:22