Innsamlingsaksjon for barns skolegang

  • Glade jenter på internatet i Tanzania.
    Foto
    Erling Krogh

Søndag 22. oktober er årets TV-aksjon. I år er det skolegang for barn som er i fokus. NMBU oppfordrer til å støtte aksjonen. Forskere fra NMBU har gjort tilsvarende innsamlinger for jenter i Tanzania.

Innsamlingsaksjon for barns skolegang

NMBU har i mer enn 30 år samarbeidet med landbruksuniversitetet i Morogoro ved foten av Uluguru-fjellene i Tanzania. I Mgeta i Uluguru-fjellene, der klimaet kan minne om det norske, har forskningssamarbeidet primært vært rettet mot å etablere geitehold med utgangspunkt i norskavlede raser.

Noen av forskerne som har jobbet i fjellene har satt i gang ulike humanitære prosjekter. Skolegang for jenter er en av de viktigste og mest effektive tiltakene for å forbedre livsvilkårene i lokalsamfunnene. I regntiden er det så å si umulig for elever fra fjerntliggende skoler å komme seg til ungdomsskolen. Jenter risikerer også å bli voldtatt på vei til skolen. Derfor har det blitt etablert internater for jentene ved to ungdomsskoler.

Prosjektene, som er initiert av NMBU-forskere, har etterhvert blitt koordinert av Mgetas venner . I 2017 besluttet medlemsmøtet ved Norsk Tjenestemannslag ved NMBU, der de to initiativtakerne til Mgetas venner er medlemmer, å gi støtte til et nytt, tredje internat med 80.000,-. Internatet vil ha plass til 48 jenter. Målet er at internatet er ferdig i januar 2018.

- ­Fra liknende samfunn vet vi at utdannelse for jenter er et av de viktigste tiltakene for å skape bedre livsvilkår og positiv utvikling for lokalbefolkningen, sier Eling Krogh, som er leder for Mgetas venner. Han oppfordrer til å støtte årets TV-aksjon.

Pengene som samles inn gjennom årets innsamlingsaksjon skal gå til Unicefs arbeid for å skaffe barn rammet av krig og konflikt utdanning. Landene Unicef har valgt å søke om midler til er Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

 

Published 19. oktober 2017 - 19:12 - Updated 20. oktober 2017 - 15:09