Statsbudsjettet 2018 - følger for NMBU

  • Ill. statsbusjettet 2018
    Foto
    Anagram design AS

Rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, er positiv til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 som ble lagt fram i dag. - Det innebærer en fortsatt satsing på forsking og utdanning, noe som er grunnlaget for bærekraftig vekst og omstilling.

Statsbudsjettet 2018 - følger for NMBU

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til oppfølgingen av langtidsplanen med 600 millioner kroner, blant annet 175 millioner kroner til forsknings-infrastruktur og 79 millioner kroner til Horizon 2020.

- Det er i tråd med løftene som er gitt, så jeg er veldig positiv til at finansieringen av langtidsplanen nå er innfridd, men det er fortsatt behov for videre vekst, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit. – Det er en forutsetning for det grønne skiftet.

Glede over satsing på livsvitenskap
Det nye bygget for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo har fått en startbevilgning på 50 millioner kroner i budsjettet.

- En svært positiv nyhet om en viktig nasjonal satsing, sier NMBU-rektoren. Det nye bygget utgjør en nasjonal satsing på livsvitenskaps-aksen NMBU-UiO, fremholder Sundli Tveit.

IKT-studieplasser og rekrutteringsstillinger
NMBU fikk i fjorårets forslag til statsbudsjett tildelt 20 nye studieplasser og tre nye rekrutteringsstillinger for unge forskere, som nå følges opp. I revidert budsjett fikk vi ytterligere 15 IKT-studieplasser, som også følges opp. Disse tildelingene får full effekt i året som kommer.

Samlokalisering og campusutvikling
Det er bevilget 1, 7 milliarder kroner til samlokaliseringsprosjektet i forbindelse med flytting av veterinærmiljøene fra Adamstuen til Ås, noe som er i tråd med takten på prosjektet.

Rehabiliteringen av de gamle bygningene Cirkus, Tivoli og Økonomibygningen på Campus Ås har i flere år stått på en liste over rehabiliteringsprosjekt i statsbudsjettene. Prosjektene står fortsatt på lista, men det følger ingen penger med i denne omgang heller.

- Vi er avhengig av ekstraordinære bevilgninger for å kunne rehabilitere disse nasjonalt unike bygningene, som er fredet, sier rektor. – Vi hadde håpet på større bevilgninger til bygg og vedlikehold generelt, for etterslepet i sektoren er enormt og det er stort behov for å holde trykket oppe for å innhente dette.

Kutt til Vitenparken
I dagens statsbudsjett ble det foreslått å kutte i bevilgningene til Vitenparken.

- Et slikt kutt vil få store konsekvenser, sier Sundli Tveit. – Vitenparken er en svært viktig formidlingsarena for NMBU og vi mener det er behov for å styrke Vitenparken. Det vil være svært uheldig om de får kutt i bevilgningene.

Studentboliger
NMBU støtter helhjertet Norsk Studentorganisasjon sitt krav om minst like mange nye studentboliger som på fjorårets budsjett. I dette budsjettet er det foreslått tilskudd til bygging av 2200 boliger, 300 færre enn i fjor.

- På Ås er det stort behov for bygging av nye studentboliger. Vi har et svært begrenset lokalt marked hvor kun 70 prosent av studentene har tilgang på bosted lokalt.

Cirkusbygningen, med tuntreet foran, er en av bygningene som trenger rehabilitering.

Cirkusbygningen, med tuntreet foran, er en av bygningene som trenger rehabilitering.

Foto
Bente Geving
Published 12. oktober 2017 - 16:41 - Updated 12. oktober 2017 - 18:02