Storslagen doktorgradsseremoni

  • Storslagen doktorgradsseremoni

    En glad gjeng: Her holder de beviset på at de har fått godkjent doktorgraden sin.

    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

På NMBU har vi god grunn til å være stolte av våre ferdigutdannede doktorer. En ferdig doktorgradsavhandling er både en stor personlig prestasjon og viktig for samfunnet. Den årlige doktorgradsseremonien er derfor en av de tradisjonene vi gleder oss litt ekstra til.

Storslagen doktorgradsseremoni

Campus er pyntet med norske flagg og Festsalen er full av forventning og pent kledde mennesker. Det er klar for et av de tradisjonelle høydepunktene på den akademiske kalenderen på NMBU: Doktorgradsseremonien.
– Her på NMBU har vi en unik blanding av akademiske felt, som gjør oss i stand til å takle de store globale utfordringene. Her spiller alle de som skriver doktoravhandlinger en viktig rolle. Vi er så stolte av dere, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

For første gang i moderne tid kan seremonien igjen avholdes i selveste Festsalen i Urbygningen.
– Det er veldig bra, for denne bygningen rommer så mye akademisk historie, og nå blir dere en del av denne historien, sier rektor.

Mye hjernekapital  var samlet i et historisk rom under dokrorgradsseremonien på NMBU.

Mye hjernekapital var samlet i et historisk rom under dokrorgradsseremonien på NMBU.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Høytidelig markering og feiring

Til doktorgradsseremonien inviteres alle som har disputert det siste året til en høytidelig markering og feiring. I løpet av det siste året har 84 personer fra 28 land disputert ved NMBU (44 kvinner og 40 menn). Mange av dem har tatt med familiene sine og reist den lange veien tilbake til studiestedet i Norge for å være med på dette. Mange følger også arrangementet på streaming.

Seremonien markerer et av livets store høydepunkt for de nye doktorene.
– Det tar over 20 år med skolegang fra den første spede starten på utdanningsløpet til dere nå endelig er ferdig. Nå har dere nådd det høyeste nivået av utdanning. Vi er takknemlige for at dere har valgt å bruke disse årene på å bringe ny innsikt og kunnskap om hvordan vi skal forstå verden, sier prorektor for forskning og innovasjon Øystein Johnsen.

Det endelige beviset

Så er det klart for selve høydepunktet: Utdelingen av doktorgradsdiplomene.
– Her er det. Det endelige beviset på at dere har oppnådd målet og fått godkjent disputasen, sier Johnsen.

Hver enkelt doktor blir ropt opp, prorektor leser opp hvilken grad de har oppnådd, og hvem som har vært veiledere. Og så får de diplomet overrakt personlig av rektor. Dette er markeringen av at mange lange år med utdanning, studier, lesing og analysering er ferdig: Nå er de ferdige, nå er de doktorer.
– Tusen takk til NMBU og ikke minst veilederne våre som har trodd på oss. Vi har alle studert forskjellige felt, vi har brukt ulike metoder og analysert på ulike måter. Men vi har alle klart noe helt spesielt: Å fullføre en utdanning som ikke alle hadde klart. Det kan vi alltid være stolte av, sier Dr. Hilde Vinje som holder tale på vegne av alle de nye doktorene.

Mange muligheter med doktorgrad fra NMBU

Noen av de nye doktorene vil gå videre med en akademisk karriere innen forskning og utdanning, mens noen vil ta helt andre veier. Mulighetene er mange for en som har tatt doktorgraden ved NMBU.
– Nå som dere har investert så mye tid og krefter i et dypdykk i et tema som dere brenner for, gjelder det å utnytte resultatet best mulig. Nå har dere virkelig alle muligheter, sier John Andersen, administrerende direktør Scatec AS som var invitert som ekstern foreleser til seremonien.

Inspirerende forskningspriser

Som en del av doktorgradsseremonien ble det også delt ut to priser: NMBU Forskningsprisen 2017 og den aller første utdelingen av Alf Bjørseths Inspirasjonspris.

Førsteamanuensis Simen Rød Sandve fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Fakultet for biovitenskap vant årets forskningspris.
– Forskningen hans på hvordan genetisk materiale tilpasser seg forandrede levekår har uten tvil stor internasjonal betydning. Sandve har bidratt til å frembringe ny og grunnleggende forståelse av evolusjonsprosessene og nye funksjoner av genomet gjennom evnen til å tenke selvstendig og stille kritiske spørsmål, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Alf Bjørseths Inspirasjonspris er en ny pris som skal motivere og inspirere unge forskere på starten av karrieren til å forske videre på å løse de globale utfordringene innen miljø og biovitenskap. Den deles ut til en ung forsker som forsvarte doktorgradsavhandlingen i 2016 ved NMBU og kandidatene nomineres av universitets faste vitenskapelige stab, og velges av de som fullførte doktorgraden siste år

Årets vinner ble Dr. Kirill Ovchinnikov fra Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.
– Ovchinnikov har brukt etablert kunnskap, metoder og utstyr på en ny og original måte som viste nye mekanismer i antibakteriell funksjon av bakteriocin-isolater fra melk, som kan være ett alternativ til antibiotika. Forskningsresultater har et stort potensial for innovasjon, og de mest lovende resultatene er mye omtalt internasjonalt og allerede patentert, heter det i juryens begrunnelse.

Avsluttes med bankett

Seremonien avsluttes med en høytidelig prosesjon hvor NMBUs rektorat og alle de nye doktorene forlater rommet for et felles gruppebilde. Og så er det fest og bankett på Vitenparken, men den skriver vi ikke om. Det som skjer på doktorgradsseremonibanketten blir på doktorgradsseremonibanketten.

Published 22. september 2017 - 17:28 - Updated 24. september 2017 - 12:13