Beste masteroppgave gikk til NMBU-student

  • - Det å vinne denne prisen er veldig bra for å skape oppmerksomhet rundt et tema som jeg brenner for, sier Cecilie Espedokken Vik, som ble tildelt Aspelin Ramm-risen under en utdelingsseremoni i Folketeateret 21. september.

    - Det å vinne denne prisen er veldig bra for å skape oppmerksomhet rundt et tema som jeg brenner for, sier Cecilie Espedokken Vik, som ble tildelt Aspelin Ramm-risen under en utdelingsseremoni i Folketeateret 21. september.

    Foto
    Finn Ståle Felberg

Cecilie Espedokken Vik gikk av med seieren i den prestisjefylte konkurransen «Master Pitch 2017». 

Beste masteroppgave gikk til NMBU-student

Med sin masteroppgave i landskapsarkitektur, Urbane naturområder : hvordan balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet, gikk Cecilie Espedokken Vik til topps i studentkonkurransen «Master Pitch 2017».

Som vinner av konkurransen ble hun tildelt Aspelin Ramm prisen 2017 under en utdelingsseremoni i Folketeateret 21. september.

- Arbeidet er et viktig bidrag til å videreutvikle og løfte forståelsen av blå-grønne verdier og strukturer i en storbyutvikling, heter det i juryens begrunnelse.

Juryen legger også vekt på at Vik «har utviklet en ny forståelse for hvordan den ”ville” naturen kan inngå som en ”naturlig” del av byen».

Med naturen som urokkelig premiss
I en verden med store miljøutfordringer, der over halvparten bor i urbane områder og har begrenset kontakt med naturen, kan urbane naturområder være avgjørende for å formidle betydningen og verdien av natur, forklarer Vik i oppgavens innledning.  

- Da jeg var på utveksling i New Zealand tenkte jeg mye på dette med opparbeiding av naturområder, siden dette er noe de har en annen holdning til der, forteller hun.

- Da professor Einar Lillebye foreslo en oppgave med å rehabilitere Mærradalen, et naturområde i Oslo med verdifullt biologisk mangfold, tente jeg umiddelbart på dette, sier Vik.

Det trange dalsøkket Mærradalen vest i Oslo, er omringet av tett bebyggelse. Vik har sett på hvordan naturområdet kan opparbeides og forvaltes for å øke bruken og trivselen av dalen som turområde, samtidig som det biologiske mangfoldet ble beskyttet og bevart.

Et studie som forener naturvitenskap og kreativitet
Espedokken Vik mener at utdanningen i landskapsarkitektur på NMBU har gitt henne gode muligheter for faglig utvikling. Samtidig har det åpnet dører i arbeidslivet.

- Jeg er veldig fornøyd med å ha studert landskapsarkitektur på NMBU. Kombinasjonen av naturvitenskap og kreative landskapsfag gir et veldig godt grunnlag for arbeidslivet, understreker prisvinneren som i dag jobber på arkitektkontoret tegn_3.

- Vi lærte litt om veldig mye de første årene, før vi fikk mer valgfrihet i emnevalg. Dette gjorde at alle fikk det samme grunnlaget, samtidig som alle kunne spesialisere seg i de fagene og emnene de syntes var mest interessante. Det tror jeg er viktig i et fag som landskapsarkitektur, som favner om så mye forskjellig, poengterer hun.

To av tre priser til NMBU-student
Aspelin Ramm Prisen utdeles i år for tredje år på rad, og det er andre gang en student fra NMBU går av med seieren. I 2015 vant NMBU-student Even Bakken prisen med oppgaven «Byrom for fysisk aktivitet – støttet av norske spillemidler».

Målet med prisen er å oppmuntre til kunnskapsutvikling som vil bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling i Norge, skriver Aspelin Ramm på sine nettsider. 

 

Published 25. september 2017 - 10:12 - Updated 26. september 2017 - 15:25