Møt NMBU-forskerne som skal konkurrere i årets Forsker Grand Prix

  • Forsker grand prix er forskningsformidlingens grand prix.
    Foto
    Eivind Norum

Forsker Grand Prix er forskningsformidlingens grand prix. I år stiller NMBU med tre sterke kandidater.

Møt NMBU-forskerne som skal konkurrere i årets Forsker Grand Prix

Atomulykker, norske lakseklekkerier og bevaring av Amazonas: Også i år skal unge forskere fra et bredt spekter av NMBUs fagområder kjempe om dommernes og publikums gunst i Forsker Grand Prix.

Til finalen i Oslo og Akershus blir ti doktorgradskandidater drillet i å presentere forskningen sin. Showet går av stabelen på Sentrum Scene 26. september kl 18. De to beste kandidatene denne kvelden går videre til den nasjonale finalen i Trondheim 30. september.

For de som ønsker å være heiagjeng og publikum den 26. september er det bare å møte opp! Arrangementet er gratis og krever ikke påmelding.

Fra NMBU deltar følgende unge forskere denne kvelden:  

Yevgeniya Tomkiv, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD). Federico Cammelli (Handelshøyskolen NMBU) og Hannah Harrison (MINA).

Yevgeniya Tomkiv: - Stråling er fryktet og misforstått

- Du tenker nok at stråling er det verste som følger atomulykker. Men visste du at de psykologiske og sosiale effekter av ulykkene ofte har mye større konsekvenser for befolkningen enn det å være eksponert for stråling?

- Stråling er den skumle miljøgiften. Atomulykker tiltrekker oppmerksomhet og skaper mye angst, stress og forvirring. Folk forlater sine hjem, lar ikke barna leke ute, slutter å spise mat de er vant med – alt, for å unngå eksponeringen. Mye av dette skyldes dårlig kommunikasjon om risiko fra stråling. Derfor forsker jeg på hvordan vi kan forbedre denne kommunikasjonen for å minske konsekvenser for befolkningen

Les mer om Tomkiv her.

Yevgeniya Tomkiv er forsker ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), NMBU, Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD).

Yevgeniya Tomkiv forsker på hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen rundt atomulykker for å minske konsekvenser for befolkningen.

Yevgeniya Tomkiv forsker på hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen rundt atomulykker for å minske konsekvenser for befolkningen.

Foto
Benjamin A. Ward

Federico Cammelli: The Amazon barbecue

- Det er utfordrende å bevare den brasilianske Amazonasskogen. En femtedel er allerede tapt på grunn av avskoging, og det som er igjen, er utsatt for stor nedbrytning på grunn av logging og branner.

- Min forskning fokuserer på de økonomiske årsakene til skogbranner og reguleringene som skal hindre dem.

- Det er ingen naturlige opptenninger i regnskogen. Alle branner er menneskeskapte og hovedsakelig relatert til landbruksaktiviteter. Brann er faktisk den mest utbredte teknikken for å fjerne land, kontrollere skadedyr og gjødsle jord. Brann fungerer som en billig, frivillig arbeidstaker, og hovedkostnaden er knyttet til å kontrollere den.

Les mer om Cammeli her.

Federico Cammelli er stipendiat ved Handelshøyskolen, NMBU.

Federico Cammellis forskning fokuserer på de økonomiske årsakene til skogbranner og reguleringene som skal hindre dem i den brasilianske delen av Amazonas.

Federico Cammellis forskning fokuserer på de økonomiske årsakene til skogbranner og reguleringene som skal hindre dem i den brasilianske delen av Amazonas.

Foto
Benjamin A. Ward

Hannah Harrison: Conservation or controversy? – The hidden world of Norwegian salmon hatcheries

- For meg er laks en art som fanger hjertet og sinnet til alle som smaker det velsmakende kjøtt, eller er heldig nok til å se dem hoppe oppstrøms på deres lange migrasjon til gyting. Folk som elsker laks, bygger en kultur rundt denne viktige fisken, og dedikerer seg til bevaring av laksens økosystemer.

- I min doktorgrad fokuserer jeg på hvordan folk i landlige deler av Norge bruker lakseklekkerier i arbeidet med å forbedre villaksbestander.

- Denne praksisen er kontroversiell, så min forskning gir meg muligheten til å forstå lokale tradisjoner i sammenheng med beste bevaringspraksis, og studere hva som skal gjøres for å støtte Norges spesielle villlaksbestander.

Les mer om Harrison her.

Hannah Harrison er stipendiat ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), NMBU.

Hannah Harrison forsker på hva som kan gjøres for å bevare Norges spesielle villaksbestander.

Hannah Harrison forsker på hva som kan gjøres for å bevare Norges spesielle villaksbestander.

Foto
Benjamin A. Ward
Published 8. september 2017 - 11:34 - Updated 8. september 2017 - 13:08