NMBU på Arendalsuka 2017

  • Folk og båter under Arendalsuka
    Foto
    Arendalsuka

I år deltar NMBU på flere ulike arrangementer, et av dem på hovedprogrammet.

NMBU på Arendalsuka 2017

MANDAG
Uka starter mandag 14. august, og kl. 17 vil rektor Mari Sundli Tveit delta i panelet i debatten. Tverrpolitisk løft for utdanning og jobb i det nye Norge.

Se rektors blogginnlegg Utdanning for generasjon Å

TIRSDAG
Rektor skal neste dag delta i en debatt på ukas hovedprogrammet, kalt:  UNIVERSITETENES OG HØYSKOLENES BIDRAG TIL OMSTILLING OG INNOVASJON.

Her vil blant andre disse spørsmålene bli diskutert:

  • Hvilket ansvar har universitets- og høyskoleinstitusjonene for å bidra til innovasjon og omstilling i samfunnet?
  • Hvilke forventninger har næringslivet og offentlig sektor til universitetene og høyskolene?
  • Hva er de største utfordringene og på hvilke måter kan vi møte disse og finne nye innovative næringsveier?

Se rektors blogginnlegg La forskerne gå på trynet!

ONSDAG
Denne dagen vil rektor Mari Sundli Tveit delta i panelet under arrangementet Kunnskapskonferansen, som HIOA arrangerer.

Onsdag er også dagen da Serum-konferansen, som skal være i Aud Max på Ås 15 november i år, skal lanseres.
Tema for årets konferanse er BÆREKRAFT, og prorektor for forskning og innovasjon Øystein Johnsen vil kaste glans over lanseringen.

TORSDAG
Ingen Arendalsuke uten debatt om produksjon av mat i en klimatruet verden. Professor Harald Volden ved Fakultet for biovitenskap vil holde et innlegget
«Kan kua bli klimasmart?» i arrangementet Kan norsk landbruk bli en klimavinner?

Arendalsukas visjon:

  • Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.
  • Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang.

Published 11. august 2017 - 15:07 - Updated 11. august 2017 - 15:07