- Robotikk og avansert teknologi vil revolusjonere landbruket

Landbruksrobotikk er i vinden. Denne sommeren har studenter og akademikere fra ti forskjellige nasjoner vært samlet til en fullbooket, tre ukers sommerleir om landbruksrobotikk på NMBU.

- Robotikk og avansert teknologi vil revolusjonere landbruket

- Vi trenger en ny revolusjon i landbruket, det er det vi jobber mot, sa Pål Johan From, som leder robotgruppen ved NMBU og har utviklet landbruksroboten Thorvald, da han åpnet sluttseminaret for «AgriRobotics Summer Camp» fredag.

Sommerleiren er en del av UTFORSK-prosjektet Vision-based control with applications to robotic systems, som er finansiert av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Populært tema

De siste tre ukene har NMBU hatt ca 50 studenter og forskere fra hele verden på besøk på NMBU i forbindelse med «AgriRobotics Summer Camp».

Fem universiteter fra forskjellige kanter av verden har deltatt:

University of Minesota (UMN), University of Lincoln, Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), The Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) og NMBU.

Blant deltagerne har det vært 6-10 professorer, 40 postdocs, Phd- og masterstudenter - og hele ti nasjonaliteter (Norge, Brazil, USA, Kina, India, Costa Rica, Polen, Tyrkia, Hellas og Mexico)

Fredag avsluttet de programmet med et populært dagsseminar med 80 deltagere og følgende hovedposter på programmet:

  • Presentasjon av resultatene fra Summer Camp – fenotypingsrobot, automatisert estimering av avling i jordbær, robotisert plukking av jordbær, ny robotarm for landbruket, autonom landbruksrobot, etc.
  • Inviterte presentasjoner: Landbruksrobotikk, kunstig intelligens, Big Data (stordata) i landbruket, mm.
  • Demonstrasjoner av ulike roboter: Thorvald (NMBU), Olav (FFI) og mange flere.

Førsteamanuensis Ingunn Burud er sentral i den spennende forskningsprosjektet "Virtual Phenomics" og snakket blant annet om hvordan de bruker avansert bildebehandling i prosjektet.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Arbeidet med å videreutvikle Thorvald, blant annet med en ny robotarm som kan plukke jordbær, og det som gjøres i det tverrfaglige forskningsprosjektet «Virtual Phenomics», var blant presentasjonene i første del. I sistnevnte prosjekt skal forskerne ta i bruk ny teknologi, som droner, en spesialutgave av landbruksroboten Thorvald og avansert bildebehandling, for å effektivisere utviklingen av nye plantesorter.

En gruppe innledere og deltagere på sluttseminaret for "Agrirobotics Summer Camp" samlet foran forskjellige utgaver av Thorvald, med NMBU-rektor Mari Sundli Tveit og professor Pål Johan From, som leder robotgruppen ved NMBU, i midten (From til venstre for Tveit).

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Noen av de som deltok på fredagens sluttseminar var Thjomas Francis Anglero, Head of Innovation for IBM Norge, Hans Aasnæs, Senior Vice President i inversteringsselskapet UMOE, en gruppe fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), forsknings- og utviklingsdirektører i en rekke selskaper - og ikke minst noen av verdens ypperste forskere innen kunstig intelligens og avansert bildebehandling.

Volkan Isler, professor ved University of Minnesota (UMN), innledet om data i landbruket.

Foto
Håkon Sparre, NMBU
Blant de sistnevnte var Volkan Isler, professor ved University of Minesota (UMN), som innledet om bruk av data i landbruket.

NMBU har hatt omfattende samarbeidsprogram med UMN siden 2003, og undertegnet en ny 4-årig samarbeidsavtale i 2015 som løper frem til 2018.

Samarbeidsprogrammet favner en lang rekke fagområder, blant annet prosjektet "Real-time robotic sensing and manipulation for fruit picking" med Froms robotgruppe på NMBUs Fakultet for realfag og teknologi.

Published 7. august 2017 - 9:16 - Updated 6. oktober 2017 - 14:20