Hest som helsearbeider

- Vi vet at kontakt med dyr kan være helsefremmede. Vi får mindre stresshormoner og mer lykkehormoner i kroppen ved kontakt med dyr. Det kan vi utnytte målrettet i helsefremmende arbeid, sier forsker Ingeborg Pedersen ved Institutt for folkehelsevitenskap på NMBU.

Nå arrangerer de et ti studiepoengs kurs i hesteassisterte intervensjoner i samarbeid med NMBUs Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) og organisasjonen Helse og Hest.

Kurset har hovedfokus på virkningen av kontakt med hest på psykisk helse.

- Kontakten med hest kan gi glede, motivasjon og opplevelse av mestring. For noen kan kontakt og aktiviteter med dyr gjøre en mer motivert for å fortsette i behandling. For andre handler det om å få en pause fra sykdom og behandling, sier Ingeborg Pedersen.

Samarbeid med hest kan brukes til mye

Det er et bredt spekter av ulike grupper som kan ha nytte av hest som en del av behandlingen. Erfaringsmessig jobber ofte de som tar disse kursene med rusmisbrukere, mennesker med psykiske problemer, barn og unge med atferdsproblemer, personer med demens, elever med behov for spesialpedagogikk og mennesker som går gjennom en rehabiliteringsprosess. Med så mange ulike brukere blir mulighetene også store.

- Ulike grupper har ulike forutsetninger og muligheter, og da gjelder det å ha et bredt spekter av ulike aktiviteter man kan gjøre. Her snakker vi om alt fra å legge til rette for en god dag med hest til hesteassistert psykoterapi, sier Ingeborg Pedersen 

Psykoterapeuter kan for eksempel lære teknikker for å bruke hesten som en del av terapien, mens for pedagoger handler det kanskje om å få innsikt i bredden av ulike tiltak man kan gjøre med en hest til bruk i undervisningen. Det kan for eksempel være rensing av hover, stallarbeid, eller å leie hesten på tur eller ta en ridetur.

- Kurset handler om at deltakerne kan å få bedre innsikt i hvordan de kan samarbeide med hesten best mulig i kombinasjon med yrket sitt. Hva kan man gjøre og hvilke effekt det kan ha, sier Ingeborg Pedersen.

Vellykket kursrekke over flere år

NMBU-forskerne har lært opp folk til samarbeid med dyr til å forbedre menneskers helse over mange år. Helt siden 2008 har NMBU arrangert introduksjonskurs i det som kalles «dyreassisterte intervensjoner». Det har vært mange som har etterspurt videreutdanning med ekstra fokus på de enkelte dyreslag.

- I flere år har vi tilbudt kurs for de som ønsker å bruke hund i dyreassisterte intervensjoner, i år blir det hest og neste år blir det gårdsdyr. Det er veldig moro at disse kursene har blitt så populære, sier Ingeborg Pedersen.

 

Relatert innhold
Published 7. juli 2017 - 10:06 - Updated 14. juli 2021 - 14:55