Bitt av huggorm

I buret på Universitetsdyresykehuset ved NMBU Veterinærhøgskolen ligger Liva på 13 måneder. Hun har blitt bitt av huggorm i snuten og den er hoven og vond. Liva er innlagt, får væske og blir observert av veterinærer døgnet rundt. Huggormbitt er svært vanlig i sommerhalvåret og Universitetsdyresykehuset har flere tilfeller i uka i høysesongen. Det vanligste er at hunden blir bitt i snuten eller på bena.

Liva ble bitt hjemme i hagen innerst i Sørkedalen. Eier Ingvild Heier forteller at like før hadde de lekt ute og vært høylytte. Plutselig begynte Liva å bjeffe voldsomt.

– Jeg var bare rett rundt hushjørnet da jeg hørte henne bjeffe. Jeg løp til og da så jeg huggormen forsvinne bak noen heller, forteller Ingvild.

I løpet av fem minutter hovnet snuten til Liva opp, hodet hang og hun virket fjern. Etter kort tid kom hun til væskebehandling hos den lokale veterinæren før hun ble henvist til Universitetsdyresykehuset.

Motgift, ikke kortison
– Ved huggormbitt kommer hevelsen i løpet av minutter til en halv time og andre symptomer i løpet av få timer. Vi ønsker å få satt antiserum, altså motgift, helst innen 24 timer etter at hunden har blitt bitt, hvis det er nødvendig, forteller veterinær og professor Lars Moe ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Den første behandlingen hunden får er intravenøs væske for å minske de mulig skadene som kan komme på nyrer og lever. Ved behov blir det gitt motgift.

Før man innførte bruken av motgift, var det vanlig å gi hunder bitt av huggorm kortisonpreparater i form av tabletter eller injeksjoner. Etableringen av prosedyrer for bruk av motgift til hund ble utført av veterinærer ved NMBU Veterinærhøgskolen med bidrag fra andre smådyrklinikker. Motgift har vist seg å være en tygg og god behandling også hos hund. Da det ikke finnes dokumentasjon som viser at kortison bør brukes ved huggormbitt, er det ikke lenger en del av den anbefalte behandlingen hos verken hund eller menneske.

Nå får hundene væske intravenøst og blir observert av dyrehelsepersonell både dag og natt.

– Når det er nødvendig gir vi hundene antiserum, altså motgift, og ser at det gir bedre resultater, forteller veterinær Heidi Sjetne Lund, som er én av dem som står bak kartleggingen.

Hold hunden i ro
Hvis hunden din blir bitt av huggorm er det viktigste du kan gjøre å holde hunden i ro. Små hunder kan bæres, store hunder kan gå rolig til de kan bli kjørt til veterinær. Hvor syk hunden blir er avhengig av hvor mye gift huggormen har sprøytet inn og hvor lang tid det tok før hunden kom seg unna. Det er ikke lett å vite hvor mye gift hunden har fått i seg. Derfor blir de aller fleste hunder som er bitt av huggorm innlagt hvis de kommer til Universitetsdyresykehuset. 

– Vi har døgnbemanning av både veterinærer og dyrepleiere. Siden symptomer og skader kan vise seg etter at det har gått litt tid, ønsker vi å ha dem til observasjon til vi ser hvordan det går, sier Moe. 

Blødninger
Han forteller videre at giften fra huggormen sprer seg med lymfe og blod og kan gi skader på blant annet nyre, lever og hjerte. Giften vil også gi skader på vevet der bittsåret er. Noe av grunnen til det er at blodet koagulerer, altså størkner, dårligere. Det kan oppstå store blødninger under huden i nærheten av bittsåret som eier selv kan se ved at huden blir blårød.

Vevet rundt bittsåret kan bli så skadet at veterinæren etter hvert må operere bort deler av det som er ødelagt.

– Det kan være vanskelig å se hvor store vevsskadene og blødningene er, derfor anbefaler jeg at veterinærene barberer bort pelsen for å få en oversikt over skadene, sier Moe. 

Ulike reaksjoner
Ingvild Heier har hatt flere hunder som har blitt bitt av huggorm og har erfaring med at reaksjonene kan være ulike. Nå har Liva kommet hjem, men Ingvild følger ekstra godt med.

– Nå har hevelsen gått litt ned, men hun har fått diaré, så jeg ønsker at hun skal følges opp, sier hun.

Uforutsigbart
– Skadene etter huggormbitt er uforutsigbare, forteller veterinær og forsker Heidi Sjetne Lund. Hun er én av veterinærene bak kartleggingen av bruk av antiserum til hunder bitt av huggorm, som la grunnlaget for behandlingsopplegget som brukes i dag.

Enkelte hunder kollapser, får behandling og kommer seg tilsynelatende godt, men kan likevel få senskader. Andre hunder ser ut til at de ikke har fått i seg mye gift og at de ikke har store skader lokalt, men giften kan likevel ha blitt fraktet rundt i kroppen. De kan gradvis bli dårligere, forteller Lund. Derfor er det viktig at hunden er i ro i én til to uker etter huggormbittet og at hunden følges opp med en kontroll.

– Selv om en hund har blitt bitt av huggorm og det gikk helt bra, kan reaksjonen være helt annerledes en annen gang. Dra alltid til veterinær, sier Lund.

Sjelden antibiotika
Enkelte ganger kan det være nødvendig å gi antibiotika på grunn av infeksjoner i bittsåret.

– Vi er restriktive med bruk av antibiotika, og bruker det bare når det er nødvendig, sier Lund.

Ny forskning
Huggormgiften er sammensatt av mange giftstoffer med ulik skadevirkning og enda vet ikke veterinærer nok om giftens effekt. Derfor blir det nå tatt blodprøver av hunder bitt av huggorm for å se på blodets evne til å koagulere. De første prøvene blir tatt med én gang og de siste på en 14-dagers kontroll. Forskningsprosjektet, «Koagulasjonsforstyrrelser, akutt nyreskade og kardiotoksisitet hos hund etter huggormbitt», kan gi verdifull informasjon om behandlingen skal endres. 

Slik ser Liva ut uten hevelse på snuten. Hun har det nå bra etter huggormbittet.

Foto
Ingvild Heier

Hjemme
To uker er gått og Liva er tilbake på Universitetsdyresykehuset for kontroll. Til tross for bittet og stress i forbindelse med det er hun i god form.

 – Jeg er svært glad for at hun nå er på bedringens vei, sier Ingvild.

Published 2. juli 2017 - 22:00 - Updated 14. juli 2021 - 14:54