Nye prorektorer ved NMBU

Solve Sæbø er ansatt som prorektor for utdanning og Øystein Johnsen som prorektor for forskning ved NMBU.

Nye prorektorer ved NMBU

De to nye prorektorene er godt kjent med NMBU fra før. Begge har lang fartstid fra miljøet.

Prorektor for utdanning som tenker utenfor boksen
Solve Sæbø er professor ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU. Han er 44 år og underviser og forsker innen statistikk. Sæbø er opptatt av at studenter har ulike måter å lære på. Han brenner for en mer studentaktiv undervisning, og er opptatt av å løfte frem kreative, «utenfor-boksen-tenkende» studenter.

– Jeg vil jobbe for å bringe flere kreative studenter fram i forskningsfronten, samt å få flere jenter til å trives med realfagsutdanningen. Det vil være et svært viktig arbeid som er med på å fremheve NMBU som en institusjon som tar utdanning på alvor, sier Sæbø.

– Det er viktig at NMBU tenker helhetlig omkring utdanningen, og jeg ser det som en sentral oppgave å skape miljø for det å gi god utdanning. Dette er den store utfordringen i arbeidet framover, og som prorektor vil jeg bruke mye tid på å snakke med de som underviser for å finne ut hvordan den enkelte kan stimuleres til å bidra til en felles satsning på utdanningskvalitet, sier Sæbø.

Han satser på å gå inn for å få innvilget senterstatus for minst ett senter for fremragende utdanning (SFU) i neste utlysningsrunde.

– Jeg er glad for å få denne muligheten. Jeg er sikker på at dette kommer til å bli en både utfordrende og givende jobb, sier den nyutnevnte prorektor.


Prorektor for forskning med lang erfaring

Øystein Johnsen.

Øystein Johnsen.

Foto
Håkon Sparre
Øystein Johnsen (62) har tidligere vært instituttleder ved Institutt for plante- og miljøvitenskap (UMB) og dekan på Fakultet for miljøvitenskap og teknologi på NMBU fram til august 2016. Fra høsten 2016 og fram til i dag har Johnsen hatt stillingen som forskningsdirektør ved Høgskolen i Østfold. Nå gleder han seg til å ta tak i utfordringene ved NMBU.

–Jeg gleder meg til å tiltre i stillingen som prorektor og ser med spenning fram til å være med på å virkeliggjøre universitetets høye ambisjoner sammen med høyt kompetente medarbeider og ledere. Jeg setter pris på universitetets forskningsstrategi og ser fram til å bygge en god forskingskultur, sier Johnsen.

Lang fartstid på Campus Ås
Johnsen kjenner institusjonene på Campus Ås godt. I perioden 1991 til 2009 var Øystein Johnsen mellomleder ved Norsk institutt for skogforskning/Skogforsk/Skog og Landskap, det som i dag er en del av NIBIO.

Utdanningen har Johnsen fra Universitetet i Oslo. Han er utdannet Cand. Real innen plantefysiologi (1981) og tok doktorgraden i 1988 (Dr. Scient.).

Published 16. juni 2017 - 13:37 - Updated 16. juni 2017 - 13:40