Studentar ga råd til ministrar

  • Studentar ga råd til ministrar
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte tilsette og studentar på Campus Ås denne uka.

Studentar ga råd til ministrar

Statsrådane er på turné for å samle innspel til arbeidet med å revidere langtidsplanen for forsking og utdanning. Høgt på agendaen sto spørsmålet: Kva slags forskingspolitiske tiltak og utdanningstilbod treng vi for landbruks- og matproduksjonen i framtida.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fekk råd frå studentar ved NMBU denne veka.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fekk råd frå studentar ved NMBU denne veka.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Dei fekk med seg mange gode innspel frå tilsette og studentar frå NIBIO, Nofima, Veterinærinstituttet og NMBU, som mellom anna peika på kor viktig tverrfagleg forskingarbeid er, og eit nærare samarbeid mellom privat og offentleg næringsliv.

Ein engasjert landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Ein engasjert landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Les meir hjå Landbruks- og matdepartementet

Published 7. juni 2017 - 13:19 - Updated 7. juni 2017 - 14:56