Milliondryss over NMBU-studenter

  • Milliondryss over NMBU-studenter

    To studentprosjekter fra NMBU har fått tildelt en million kroner hver.

Tre prosjekter  som er ledet av masterstudenter ved NMBU får nå én million hver for å videreutvikle forretningsidéen sin.

Milliondryss over NMBU-studenter

De tre NMBU-prosjektene som får midler er «TherRec – Utvikling av et system for drivstoffbesparelse ved varmegjenvinning»,  «Gauss Sense – En moderne trafikksensor» og «Ariaa – Utvikler en svevestøvsensor for hjemmet» fra Fakultet for realfag og teknologi

Det er Forskningsrådet som deler ut midlene, som kommer fra STUD-ENT, en ordning som bidrar til at flere av de gode ideene fra utdannings- og forskningsinstitusjonene blir til nye produkter, tjenester og arbeidsplasser. Til sammen 22 prosjekter som er ledet av masterstudenter er i denne runden tildelt en million hver for å videreutvikle forretningsideen sin, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

 

Neste mulighet til å søke STUD-ENT-ordningen er innen 14. februar 2018.

Published 18. mai 2017 - 15:07 - Updated 18. mai 2017 - 15:39