Årets mottakere av Yara-stipendet 2017

Stipendordningen ble startet i 2010 og er et samarbeid mellom Yara Norge og NMBU.  Stipendet er totalt på 200 000 kroner og tildeles fire masterstudenter hvert år. Stipendets formål er å fremme rekruttering til fagfeltet Plantevitenskap og relaterte fagområder ved NMBU. Stipendet skal tildeles studenter som arbeider med masteroppgaver innenfor landbruksfaglige studieretninger, men fortrinnsvis Plantevitenskap. Yara-stipendet skal stimulere forskning som bidrar til økt, og bærekraftig matproduksjon, og/eller bedre kvalitet av mat eller fôr.

 

Årets mottakere av Yara stipendet er:

Bjørg Karin Dysjaland

Foto
Cathrine Strømø

Bjørg Karin Dysjaland MSc Plantevitenskap, Planteproduksjonssystemer.

Oppgavetittel:  Påverking av variasjon i sesong og innanfor felt på fornying av eng

Hoved-/biveileder: Åshild Ergon (IPV, BIOVIT), Mats Høglind (biveileder, NIBIO)

 

Bless Kufoalor

Foto
Cathrine Strømø

Bless A.K. Kufoalor MSc Plantevitenskap, Planteproduksjonssystemer.

Oppgavetittel: Investigation of the physiological basis of yield in Norwegian Spring Wheat

Hoved-/biveileder: Morten Lillemo (IPV, BIOVIT), Ingunn Burud (biveileder, REALTEK), Åshild Ergon (biveileder, IPV, BIOVIT), Jon Arne Dieseth (biveileder, Graminor)

 

Maren Kjøren Leraand

Foto
Cathrine Strømø

Maren Kjøren Leraand MSc Plantevitenskap, Planteproduksjonssystemer.

Oppgavetittel: Dominans av flerårig raigras i artsblandinger etter såmengde og nitrogengjødsling – Konsekvenser for fôrkvalitet og avling

Hoved-/biveileder: Åshild Ergon (IPV, BIOVIT), Anne Kjersti Bakken (biveileder, NIBIO)

Martin Paliocha

Foto
Cathrine Strømø

Martin Paliocha  MSc Biologi, Molekylærgenetikk og evolusjon

Oppgavetittel: Evolusjon av vernaliseringsrespons i PACMAD-kladen i grasfamilien (Poaceae)

Hoved-/biveileder: Siri Fjellheim (IPV, BIOVIT), Marian Schubert (biveileder/IPV, BIOVIT), Jill Christine Preston (biveileder, Universitetet i Vermont)

 

Gratulerer så mye til alle sammen.

Published 18. mai 2017 - 12:48 - Updated 14. juli 2021 - 12:49