NMBU-studenter godt fornøyd med studentsamskipnad

– Jeg er stolt og glad for at EIKA sportssenter får den høyeste score blant alle Norges studentsamskipnader. EIKA scorer også høyere enn samtlige private treningssentre som studentene i Norge benytter seg av, sier en entusiastisk idrettssjef i SiÅs, Kirstine Brandhøj Bakke.

I mars gjennomførte Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) en undersøkelse blant studentene, hvor de har vurdert studentsamskipnadens ulike tilbud.

Det er tredje gang SiÅs gjennomfører undersøkelsen, forrige gang var våren 2015.

Studentene har gitt en score fra 0 til 6.. Scoren er regnet om til en kundetilfredshetsindeks med en poengskala fra 0 til 100. Svarandelen var på 25 %.

SiÅs’ ulike tilbud får følgende score:

  • EIKA sportssenter 85 poeng
  • SiÅs boligtilbud 77 poeng (fram 11 poeng fra 2015)
  • Boksmia 74 poeng (fram 4 poeng fra 2015)
  • Kantiner 67 poeng (tilbake 1 poeng fra 2015)
  • Informasjon 63 poeng (fram 2 poeng fra 2015)

SiÅs får samlet sett en kundetilfredshet på 68 av 100 poeng. Det er en framgang på 3 poeng fra undersøkelsen i 2015. En vekst på tre poeng på to år er et svært godt resultat. Eksempelvis krever en endring på to poeng på en slik skala at 10 % av studentene beveger seg oppover fra 4 til 5 på den opprinnelige skalaen.

– De andre studentsamskipnadene benytter seg av et mål med en eller to variable, mens SiÅs bruker tre variable. Å påvirke kundetilfredshetsindikatoren med tre variable er derfor en enda vanskeligere øvelse. Ingen andre samskipnader har klart den utviklingen SiÅs har oppnådd på så kort tid, sier Einride Berg. Han er administrerende direktør i SiÅs.

Styreleder fornøyd
– Styret i SiÅs hadde som mål å oppnå kundetilfredshetsindeks på 72 poeng. Selv om vi ikke oppnådde dette i 2017, så er jeg godt fornøyd med resultatet. Vi skal fortsette den positive utviklingen i årene som kommer, sier styreleder i SiÅs og NMBU-student Erling Fyksen Bjurbeck.

Studentene er svært tilfredse med Ås som studiested. Generelt sett har Ås et svært godt rykte som studiested. Særlig er de tilfredse med det sosiale miljøet og det faglige innholdet ved studiestedet. Dette understøttes av tidligere undersøkelser, som kandidatundersøkelsen.

 

Published 25. April 2017 - 11:22 - Updated 14. juli 2021 - 12:39