Gode søkertall til NMBU

  • Studenter
    Foto
    Håkon Sparre

NMBU har flest førstevalgssøkere per studieplass blant norske universiteter, viser dagens tall fra Samordna Opptak. I år er det spesielt utdanningsområder som landbruksfag, lærerfag og samfunnsfag som øker sterkt.

Gode søkertall til NMBU

- Det er veldig mye positivt å se i søkertallene. Vi har utdanningsløp som  er svært viktige for den fremtidige samfunnsutviklingen, og det vil bli økende behov for den kompetansen studentene får hos oss. Vi ser også tydelige tegn på at ungdom er opptatt av det grønne skiftet. At ungdommen velger så fremtidsrettet må vi være veldig fornøyd med på vegne av hele NMBU, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit som kommentar til søkertallene fra Samordna Opptak som ble offentliggjort i dag.

Tallene viser at NMBU har 3,06 førstevalgstudenter per studieplass, som er flest søkere per studieplass blant norske universiteter.

Oppsving for grønne utdannelser

Blant fag med økt søkning i år som er viktige premissleverandører for det grønne skiftet finner vi blant annet vann- og miljøteknikk, bioteknologi og landskapsarkitektur.

Studieprogram som trekker opp søkertallene både når det gjelder søknader totalt og søkere som har NMBU som førstevalg er blant annet ettårig grunnstudium, husdyrvitenskap, landskapsarkitektur, eiendom, økonomi og administrasjon og bioteknologi.

Innenfor forskjellige utdanningsområder opplever NMBU størst økning i søkning mot landbruksfag (47,69 prosent), lærerfag (24,14 prosent) og samfunnsfag (20,76%).

Stor økning for samfunnsfag

På Fakultet for landskap og samfunn øker antallet førsteprioritetssøkere for alle studier med søknadsfrist 15. april.

- Dette er gledelige tall. Det er inspirerende at systematisk arbeid med studiekvalitet og samfunnsrelevans har gitt en økning i førsteprioritetssøkere til studieprogrammene ved fakultetet, sier Eva Falleth, dekan ved Fakultet for landskap og samfunn.

- Viktige program som eiendom og utviklingsstudier har hatt en stor økning. Det er spesielt gledelig at landskapsarkitektur opplever ekstra stor økning til tross for en sterkere konkurransesituasjon. Antall søkere med studiet som første valg økte fra 156 i fjor til 208 i år. Nå ser vi frem til å møte studentene til høsten, legger hun til.

Realfagskrav gir nedgang for Dyrepleierstudiet

Totalt ser NMBU en liten nedgang i søkere som har NMBU som førstevalg, fra 2846 i april 2016 til 2808 i april 2017. Men søkertallene trekkes ned av en markant, men forutsigbar nedgang både i antall søknader og førsteprioritetssøkere på Dyrepleierstudie som følge av nytt realfagskrav innført i år.

- Vi ser en ganske stor nedgang i antall søkere til dyrepleiestudiet på grunn av skjerpede inntakskrav, men fra vår side er det ingen dramatikk i det. I år har vi 191 førsteprioritetssøkere til 30 studieplasser på Dyrepleierstudiet, og det gir oss et veldig godt utgangspunkt for å ta opp og utdanne meget gode kandidater, sier Anne Storset, dekan ved NMBU Veterinærhøgskolen.

- Vi er veldig fornøyd med at det fortsatt er så mange søkere på Dyrepleierstudiet til tross for at det er kommet et nytt realfagskrav. I fjor ble studiet gjort om fra et 2-årig studie til en 3-årig bachelor, og nå ønsker vi å heve kvaliteten ved å innføre et realfagskrav. De nye inntakskravene innebærer en klar faglig styrking og opprustning av studiet. Dette vil også gjøre det mer aktuelt å bygge på dyrepleiestudiet med studier på mastergradsnivå, påpeker hun.

Størst økning per utdanningsområde for landbruksfag

Årets største søkerøkning per utdanningsområde har landbruksfag, som er studieprogrammene Husdyrvitenskap og Plantenvitenskap ved Fakultet for Biovitenskap.

Her har Husdyrvitenskap en økning i førsteprioritetssøkere på nesten 60 prosent (57,89) og Plantevitenskap på 33 prosent. For Plantevitenskap er søkertallet det største siden 2005 da realfagskravet ble innført på nytt for dette studiet.

Studieprogram med vekst (målt i prosentvis økning)

Ettårig grunnstudium

37,5 prosent
Bioteknologi 34,4 prosent

Landskapsingeniør

3,9 prosent
Husdyrvitenskap 57,9 prosent
Plantevitenskap 33,3 prosent
Skogfag 4,8 prosent
Biologi 20,3 prosent
Økonomi og administrasjon 10,5 prosent
Miljø- og naturressurser 4,3 prosent
Økologi og naturforvaltning 15,9 prosent
Geomatikk (bachelor) 16,7 prosent
Internasjonale miljø- og utviklingsstudier 38,8 prosent
By- og regionalplanlegging 10 prosent
Eiendom

23,3 prosent

Landskapsarkitektur

33,3 prosent

Maskin, prosess og produktutvikling 15,2 prosent
Vann- og miljøteknikk 34,9 prosent
Kjemi og bioteknologi 45,2 prosnet
Lektorutdanning i realfag 24,2 prosent

Veterinær

6,4 prosent
Frie Realfag 3,2 prosent

Studier med nedgang (målt i prosentvis nedgang)

Fornybar energi –15,5 prosent
Kjemi –15 prosent
Samfunnsøkonomi –45,3 prosent
Matvitenskap -21,1 prosent
Byggteknikk og arkitektur –5,4 prosent
Industriell Økonomi –28,3 prosent
Miljøfysikk og fornybar energi -3,6 prosent
Geomatikk (master)  -22,3 prosent
Dyrepleier

-59,5 prosent

Praktisk pedagogisk utdanning -17,7 prosent
Published 20. April 2017 - 9:40 - Updated 21. April 2017 - 14:38