Jevnlig fokus på likestillingsarbeidet

– Det er all grunn til å øke fokuset og innsatsen for å rekruttere kvinner til vitenskapelige stillinger, sier konstituert dekan Sjur Baardsen ved NMBU.

Jevnlig fokus på likestillingsarbeidet

Baardsen, som er konstituert dekan ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), setter pris på rektors engasjement for likestilling.
– Hver tirsdag har vi møte i rektors ledergruppe. Likestillingsperspektivet kommer ofte på agendaen. I alle sammenhenger der det er relevant, er hun flink til å minne oss om det, sier Baardsen.

Sjur Baardsen

Sjur Baardsen

Foto
NMBU

Stillingsbeskrivelser og bevisstgjøring
– Fakultetet ønsker i større grad å utforme utlysningstekstene slik at de legger til rette for å rekruttere flere kvinner. For de ansatte kvinnene kommer fakultetet til å legge til rette for karriereutvikling og opprykk. I praksis betyr det at det skal utarbeides karriereplaner, forklarer Baardsen. Opprykksordningen er det beste verktøyet vi har for å øke andelen kvinnelige professorer.

Fokus på ansettelser
Fakultetet skal også drive opplæring og bevisstgjøring av medarbeidere som deltar i ansettelsesprosesser.
– Det er nødvendig. Forskning utført i USA har vist at mannlige søkere foretrekkes av både kvinner og menn. Det skal være usagt om dette også gjelder i Norge, men det viser uansett at bevisstgjøring i ansettelsesprosesser er viktig, påpeker Baardsen.

Utfordring for faste vitenskapelige stillinger
– For faste vitenskapelige stillinger som førsteamanuensis og professor, har vi to rekrutteringsmuligheter. Det ene grepet er som nevnt å utforme stillingsutlysningene slik at de legger til rette for å rekruttere flere kvinner. Det andre er å bruke "kalling" til stillingen. Det siste kan vi bruke når vi ønsker spesifikk kompetanse som få innehar. Dette er tiltak som kan gi resultater på kortere sikt, forteller Baardsen.

The Winner Takes It All

For vitenskapelige stillinger er akademia pålagt å følge "kvalifikasjonsprinsippet". Det innebærer at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes.
– Og der er jo i utgangspunktet bra, sier Baardsen.
Samtidig vanskeliggjør det likestillingsarbeidet.

– Rekruttering til vitenskapelige stillinger skjer vanligvis gjennom internasjonale stillingsutlysninger. Når vi rekrutterer fra hele verden, viser erfaringen at den best kvalifiserte oftest er en mann. Hadde man derimot rekruttert f.eks. kun fra nordiske land, hadde nok tallene blitt ganske annerledes, sier Baardsen, som påpeker at kvalifikasjonsprinsippet således er en utfordring for likestillingsarbeidet.

– Prinsippet gjør det ikke enklere for arbeidsgiver å fremme kvinnerepresentasjonen i akademia, påpeker Baardsen.

Godt arbeidsmiljø betyr mye
– Vi ønsker et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt, sier professorene Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe ved MINA.

Professorene Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe ved MINA.

Professorene Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe ved MINA.

Foto
Kai Tilley

– Jeg vet ikke om vi er mer opptatt av arbeidsmiljøet enn menn, men spør du oss, er det fagsosiale miljøet en viktig del av det som gjør en arbeidsplass attraktiv. Nettverket på jobben er viktig, sier Sverdrup-Thygeson og får støtte av Birkemoe.
 
Vanskelig å peke på enkeltfaktorer
Både Birkemoe og Sverdrup-Thygeson synes det er vanskelig å peke konkret på faktorer som gjør at nettopp kvinner søker en spesifikk forskerstilling. Det er nok som for alle andre, litt individuelt.
– For min del var det viktig at det hadde vært en kvinne før meg i stillingen, sier Birkemoe.

Skriveseminar for kvinner
– Gjennom likestillingsarbeider har vi fått satt i gang en del gode tiltak. Blant annet har vi fått i stand skriveseminar for kvinner. Da samles en liten gruppe kvinnelige forskere for skrive på sine vitenskapelige artikler helt uforstyrret. Med felles måltider og erfaringsutvekslinger er dette svært produktive og nyttige samlinger, sier Birkemoe og Sverdrup-Thygeson.

Spennende likestillingstiltak
Ved MINA skal de i gang med kurs i skriving av søknader ut fra erfaringen om at kvinner i mindre grad orienterer seg om muligheter for å søke forskningsmidler enn sine mannlige kolleger. Det til tross, kursholderen er Gro Amdam, som av Morgenbladet er kåret til en av Norges ti beste forskere under 40 år. Og som er professor II ved NMBU.

I tillegg arbeider fakultetet med en samling for akademisk karriereutvikling for kvinner i stipendiat- og postdoktorstillinger ved MINA.

Published 8. mars 2017 - 9:18 - Updated 23. mai 2017 - 19:09