La regnet skape gode byopplevelser

  • En skikkelig regn- og haggelbyge skyller over Storo og Oslo en varm sommerdag i juli, og skaper masse overvann på ville veier.

    En skikkelig regn- og haggelbyge skyller over Storo og Oslo en varm sommerdag i juli, og skaper masse overvann på ville veier.

    Foto
    Morten Ellingsen

Med riktig overvannshåndtering kan regnvann bidra til opplevelser, lek og biologisk mangfold i byene. –Ikke bare la regnvannet renne ned i sluk og rør. Bruk det til å skape spennende, trygge og vakre byer, mener førsteamanuensis Ingrid Merete Ødegård.

La regnet skape gode byopplevelser

Et ordentlig regnskyll kan være en velsignelse for hageeiere, bønder og bergensere. Men hvor skal alt regnet egentlig gjøre av seg? Mange bekker små kan lett bli til store elver og dammer som skaper flom, trafikktrøbbel og vannskader.

 

Villere og våtere i byene

Kombinasjonen av klimaendringer med våtere og villere vær, tilårskommen infrastruktur under bakken og økt urbanisering og boligbygging i byene gjør at vi stadig oftere ser overvann på villspor. God overvannshåndtering har blitt en ordentlig hodepine for mange byplanleggere.

 Tidligere har man sett på sluk og rør i bakker som den beste måten å håndtere regnvannet på. Nå trengs det nytenking, mener førsteamanuensis Ingrid Merete Ødegård ved Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU.

– Vi bør heller se på hvordan overvannet kan brukes som en ressurs til å skape et bedre byliv, mener hun.

 

Vannet bør få renne naturlig

Hun har vært med på forskningsprosjektet «Overvann som ressurs. Økt bruk av overvann som miljøskapende element i byer og tettsteder» i samarbeid med Asplan Viak. Målet med prosjektet har vært å bidra til økt kunnskap om bruk av moderne overvannsløsninger.

– Vi bør tilrettelegge bedre for at vannet kan renne naturlig gjennom byen i forsenkinger, regnbed og åpne dammer og kanaler. Det vil minske faren for flom og bidrar til spennende opplevelser i byrommene, sier Ødegård.

 

Regnet skaper byen

Hun forteller blant annet om hvordan regnbed kan gi flotte og fargerike blomsteropplevelser i byene. Et regnbed holder igjen (forsinker) regnvannet for at plantene kan ha en reserve i tørrere perioder. Det er samtidig med å begrense flom og oversvømmelser.

– Overvannet bruker mye lengre tid gjennom byen når det går via grønne arealer som parker og plantefelt , og skaper en flott opplevelse for byens befolkning, sier Ødegård, og fortsetter engasjert:

– Dersom vannet får renne naturlig gjennom åpne kanaler kan dette også bidra til det biologiske mangfoldet i byene. Og med noen åpne dammer innimellom kan vi lage flotte fontener, små vannfall eller lekemuligheter for barna, sier Ødegård.

 

Utfordringene med regnvann er egentlig muligheter

Sammen med Asplan Viak har hun nå laget en rapport om forskningsprosjektet, der man går nærmere inn på hvordan moderne løsninger for overvannshåndtering gir mindre risiko for flom og bedre naturopplevelser i byen.

– Dette prosjektet kan få store og positive følger for fremtidens byer. Vi kan skape en holdningsendring som utnytter overvannet til en fordel.  Jeg håper at dette arbeidet skaper bevissthet rundt mulighetene og samarbeid på tvers av ulike grupper og etater, slik at vi finner de beste løsningene, sier Ødegård.

Published 1. mars 2017 - 12:01 - Updated 23. mai 2017 - 19:09