Vannkompetanse-senter på Ås planlegges

  • Vannkompetansesenter på Ås
    Foto
    NMBU

Vannbransjen i Norge vil opprette kompetansesenter for vann- og avløpsledninger ved NMBU på Ås. Vannkvaliteten her i landet er slett ikke bra, for ledningsnettet er slitent og stadig flere blir syke av vannkvaliteten. Nå trengs flere kloke hoder, både nyutdannede vanningeniører og omskolering av oljeingeniører.

Vannkompetanse-senter på Ås planlegges

Vannkvaliteten her i landet er slett ikke bra, for ledningsnettet er slitent og stadig flere blir syke av vannkvaliteten. Les hva Teknisk Ukeblad skriver om dette.

Nå trengs flere kloke hoder, både nyutdannede vanningeniører og omskolering av oljeingeniører. Bli vanningeniør!

Se også NMBUs animasjon om vannets kretsløp:

 

Published 20. February 2017 - 15:07 - Updated 23. mai 2017 - 19:09