Sju utvalgte forskertalenter

  • Sju utvalgte forskertalenter

    Her er seks av de sju nye forskertalentene som er utpekt av NMBU. Pål Johan From var ikke tilstede da bildet ble tatt.

    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Det er med stolthet NMBU presenterer sju utvalgte forskertalenter som har potensiale, vilje og ønske om å utvikle seg som forskere og undervisere. I 2017 ble sju talenter valgt ut, og ni i 2016.

Sju utvalgte forskertalenter

De utvalgte forskerne har sitt virke innenfor ulike fagfelt og har allerede utmerket seg faglig. Gjennom satsingen skal de få økt mulighet til å utvikle seg og bygge kompetanse, slik at de stiller sterkere i konkurransen om forskningsmidler. Utvelgelsen er et ledd i NMBUs satsing Fremragende forskning og utdanning.

Her kan du bli bedre kjent med NMBUs 16 lovende talenter.

Published 25. januar 2017 - 14:31 - Updated 23. mai 2017 - 19:10