Studenter besøker skoler og messer

  • Studenter
    Foto
    Håkon Sparre

I januar startet NMBU-ambassadørene en massiv studieinformasjonskampanje over hele landet, som avsluttes i mars i Troms og Finnmark. Vg3-elevene ved nærmere 300 skoler får høre mer om våre studier.

Studenter besøker skoler og messer

Ambassadørene våre reiser rundt sammen med representanter fra andre universiteter og høyskoler. Tidlig i januar er det skoler i Akershus og i Bergen som får besøk, deretter blir det skolebesøk i mange fylker parallelt.

Utdanningsmesser
Mandag 9. januar starter første utdanningsmesse på Lillestrøm. Her stiller NMBU med ny stand og besøkende kan med VR-briller vandre rundt på vår flotte Campus virtuelt. Messene fortsetter i de større byene rundt i landet før vi ender opp i Oslo Spektrum 15.-16. februar.

Sjekk når vi er i nærheten av deg:

Published 9. januar 2017 - 8:50 - Updated 23. mai 2017 - 19:10