Millionstøtte til nye NMBU-prosjekter fra FRIPRO

NMBU får støtte til fire nye forskerprosjekter og et arrangement i den første av to tildelinger fra Forskningsrådets Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

Millionstøtte til nye NMBU-prosjekter fra FRIPRO

I disse dager annonserer Forskningsrådet hvilke formål som får en del av de 943 millioner kronene de i år gir til Fri prosjektstøtte (FRIPRO) .

«Innenfor fagområdene medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) og matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) er det innvilget til sammen 43 forskerprosjekter, 32 unge forskertalenter og 10 mobilitetsstipend i FRIPRO. I uke 50 vil 264 millioner kroner bli tildelt prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM),» skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

NMBU får innvilget støtte til fire nye forskerprosjekter fra FRIMEDBIO, og et arrangement fra FRINATEK.

Støtte til forskerprosjekter fra FRIMEDBIO

Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) tildeler 428 millioner kroner til 53 prosjekter. NMBU-forskere har fått støtte til følgende forskerprosjekter:

Torbjørn Haugaasen, Institutt for naturforvaltning (INA): «Impacts of tropical agriculture on biodiversity across spatial scales»

Gro Amdam, Institutt for naturforvaltning (INA): «Launching the first vaccination programs for a beneficial, pollinating insect.»

Vincent Eijsink, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM): «Unravelling the secrets of oxidative biomass decomposition»

Christiaan van der Schoot, Institutt for plantevitenskap (IPV): Branching Out: «Unravelling the Molecular Control of Communication»

Les også: God uttelling for INA i siste FRIPRO-tildeling

Konferansestøtte fra FRINATEK

Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) tildeler 251 millioner kroner til 32 prosjekter.

Ved NMBU får Roland Kallenborn, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, innvilget arrangementsstøtte til « International Conference on Chemistry and the Environment».

Prosjektene skal starte opp i 2017.

Published 8. desember 2016 - 10:11 - Updated 26. juni 2018 - 14:21