Er husdyrgjødsel fra slakterier en risiko for plantehelse?

Åshild Ergon har deltatt iprosjektet med å finne rødkløverens genom.

Åshild Ergon.

Foto
Håkon Sparre
- Kulturplanter er utsatt for mange ulike skadegjørere. Noen få skadegjørere kan overleve i magen og i gjødsel fra husdyr, forteller NMBUs Åshild Ergon, som har deltatt i VKM-prosjektgruppen som har foretatt den nye risikovurderingen.

 

Hovedbudskapet i risikovurderingen er at bare et lite antall skadegjørere overlever i husdyrmagen og i husdyrgjødsel. Av de som overlever, er det noen få som bare finnes på enkelte steder i Norge i dag. Dersom ubehandlet husdyrgjødsel og avfall fra slakterier spres på jordbruksarealer, kan disse planteskadegjørerne spre seg til nye områder.

De alvorligste skadegjørerne som kan spres med slakteriavfall er floghavre, potetkreft, potetcystenematoder og hønsehirse. Det er imidlertid betydelig usikkerhet rundt sannsynligheten for overlevelse i dyremagen og i gjødsel.

Rapporten vurderer gjødsel fra ku, sau, geit, svin og hester. Ugrasartene som er vurdert i rapporten, er begrenset til sterkt konkurrerende arter, invaderende arter og arter med hardt frøskall. Blant disse er floghavne og hønsehirse. Et stort antall sykdomsfremkallende sopper, nematoder, virus og bakterier er vurdert. Blant disse er potetkreft og potetcystenematoder. Av skadegjørende insekter og midd, er bare de som lever på beiteplanter og andre fôrtyper, i høstet gras og høy vurdert.

VKMs faggruppe for plantehelse er ansvarlig for risikovurderingen som er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Les mer, eller last ned rapporten, på VKMs nettsider.

Published 18. november 2016 - 16:15 - Updated 13. juli 2021 - 11:06