NMBU vant Utdanningskvalitetsprisen 2016

  • Glade prisvinnere fra NMBU mottok prisen på NOKUTs konferanse "Utdanningsfest" 1. november 2016.

    Glade prisvinnere fra NMBU mottok prisen på NOKUTs konferanse "Utdanningsfest" 1. november 2016.

    Foto
    Foto: NOKUT

I går fikk NMBU og Institutt for plantevitenskap tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2016 fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, for sitt arbeid med utdanningen av agroøkologer.

NMBU vant Utdanningskvalitetsprisen 2016

Langsiktig arbeid med forbedring og justering av undervisningsmetoder gir resultater. De siste femten årene har ansatte ved Institutt for plantevitenskap jobbet målrettet for å stadig forbedre utdanningsmetodene slik at studentene ved masterprogrammet for Agroøkologi skal få stadig bedre læringsutbytte.

– En tillitserklæring som gir energi til videre arbeid

Arbeidet har resultert i «Modell for handlingsorientert læring» (Action learning model). Undervisningsmodellen har vært populær blant både studenter og undervisere, og nå har den også fått anerkjennelse fra NOKUT  (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Under årets Utdanningsfest ble «Modell for handlingsorientert læring» kåret til årets vinner av Utdanningskvalitetsprisen blant 13 nominerte.

– Dette er en flott anerkjennelse og en tillitserklæring fra et internasjonalt undervisningsmiljø som har gjort en grundig vurdering av alle de nominerte. Denne prisen gir energi og inspirasjon til videre arbeid, og vi vil bruke dette for å satse enda mer, sier professor Geir Hofgaard Lieblein ved Institutt for Plantevitenskap.

– Et totalt skifte av fokus fra fag til student

Han forteller at «Modell for handlingsorientert læring» retter seg mot å utvikle studentenes evner til dialog, observasjon, visjonstenkning, refleksjon og deltakelse og at hvert av disse temaene har fått utviklet spesifikke læringstiltak som for eksempel observasjonsvandringer, jevnlige refleksjonsoppgaver, gjennomgående bruk av case og seminarer og workshops. Dette har betydd en stor omveltning for måten undervisningen har foregått på:

– Ja, dette er ikke så ukomplisert som det høres ut som. Vi har hatt et totalt skifte av fokus fra fag til student når det gjelder utdanningen. Agroøkologen ble viktigere enn agroøkologien, sier Lieblein.

- Tilrettelegger for livslang læring

I arbeidet med modellen stilte de seg et helt åpent spørsmål: Hva kan vi gjøre for å tilrettelegge for utvikling av kompetanse og livslang læring? Svaret ble omfattende.

– Vi måtte snu oss 180 grader bort fra fokus på fag og forelesninger til et arbeid med å tilrettelegge for læring. Vi gikk fra fokus på hva vi trengte å si og dekke på forelesningene til fokus på hva studentene trengte å vite og gjøre for å være en god aktør innen sitt yrke. Vi skal lære sammen, og utvikle hele personen og hvordan hver enkelt identifiserer seg med faget, sier Lieblein og forteller at studentene har gitt gode tilbakemeldinger på undervisningsmodellen.

Lieblein legger til at dette ikke bare er en anerkjennelse av denne ene modellen, som er utviklet innenfor masterprogrammet i agroøkologi, men av NMBU som har oppmuntret til en slik utvikling.

– Denne modellen ligger svært nært opp til NMBUs læringsfilosofi, så prisen er en tillittserklæring til denne, sier Lieblein.

Prisen skal stimulere til økt kvalitet

Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris er på 1 million kroner og forvaltes av NOKUT. Prisen går i sin helhet til ett tiltak. Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine, skriver NOKUT på sine nettsider.

Published 2. november 2016 - 9:29 - Updated 26. juni 2018 - 14:31