Er norsk olje verdens reineste?

Sammen med kolleger ved NMBU og Statistisk sentralbyrå har han studert utslippene fra alle de norske olje- og gassfeltene. Rosendahl og co ble overrasket over hva de fant.

– Undersøkelsene våre viste at det er veldig store forskjell mellom de ulike feltene. Noen felt, blant annet gassfelt, har veldig lave utslipp, nesten nær null. Andre felt, spesielt oljefelt, har veldig høye utslipp - klart over verdensgjennomsnittet, sier Knut Einar Rosendahl til NRK.

NRK Brennpunkt viste nylig en dokumentar som har fått mye oppmerksomhet om norsk olje- og gassproduksjon.

Høye utslipp enkelte steder
Rosendahls utregninger, basert på data fra Oljedirektoratet, viser en rekke norske oljefelt med CO₂-utslipp til dels langt over verdensgjennomsnittet på 134 kg CO₂ per enhet, som den internasjonale organisasjonen for olje- og gassproduksjon IOGP opererer med.

Brage-feltet har eksempelvis utslipp på 215 kg CO₂ per enhet de siste fem årene, mens Veslefrikk-feltet har utslipp på 217 kg CO₂, og Ula-feltet har utslipp på 204 kg CO₂.

– Å kalle dette rein olje blir misvisende, sier Rosendahl til NRK.

Knut Einar Rosendahl

Knut Einar Rosendahl har studert utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon.

Foto
Håkon Sparre (NMBU)

De største feltene har lite utslipp
Det internasjonalt forskningsinstituttet Carnegie har de siste årene jobbet med omfattende analyser av utslipp fra oljefelt rundt omkring i verden. Professor Knut Einar Rosendahl har sammen med Carnegies eksperter gjennomgått analyser og hentet ut utslippstallene for produksjonsfasen, blant annet på to gigantfelt i Saudi-Arabia: Det ene er Ghawar, verdens største oljefelt, som produserer 2,5 ganger mer enn hele produksjon fra norsk sokkel. Det andre er Safaniya, verdens største offshore felt, med en produksjon som ikke ligger langt etter Norges totalproduksjon.

Analysene viste at utslippene fra Ghawar og Safaniya er på henholdsvis 50 og 30 kg CO₂ per enhet; altså et stykke under gjennomsnittet for utslipp i norsk oljeproduksjon.

– Ifølge tallene fra Carnegie er CO₂-utslippene fra Ghawar klart under gjennomsnittet på norsk sokkel. Utslippene fra Safaniya er enda lavere og langt under utslippene på norsk sokkel, sier Rosendahl.

Følg saken på NRK

Les artikkelen til Rosendahl med flere på ScienceDirect

 

Published 5. oktober 2016 - 13:34 - Updated 23. mai 2017 - 19:11