Vant pris for studentoppgave om livmorhalssvulster

Aurora Rosvoll Grøndahl la så mye arbeid og innsats i sin masteroppgave i 2015 at hun vant universitetets pris for "beste oppgave". I tillegg til heder og breømmelse får hun også 25 000 kroner.

Oppgaven med tittelen "Analyse av dynamisk konstrastforsterket MRI av livmorhalssvulster" var så solid at det ikke var noen tvil da innstillingskomiteen skulle velge en vinner.  I sin omtale av vinneren sier instillingskomiteen at Grøndahl har skrevet sin oppgave om et fagområde som sjelden synliggjøres ved NMBU og at hun i arbeidet har samarbeidet med Radiumhospitalet. På sikt kan masterstudentens oppgave og resultater komme til å hjelpe pasienter med limorhalskreft.

Til årets prisutdelingen var det fem solide nominerte oppgaver. Alle av svært god kvalitet.

Les hele innstillingskomiteens vurdering

"Temaet Aurora Rosvoll Grøndahl har valgt for sin oppgave representerer et tverrfaglig fagområde som sjelden synliggjøres ved NMBU. Oppgaven, en analyse av dynamisk kontrastforsterket MRI (Magnetic Resonance Imaging) av livmorhalssvulster, er et studium av 81 pasienter ved Oslo Universitetssykehus. I oppgaven undersøkte Grøndahl om MR-bilder av livmorhalssvulster tatt før påbegynt behandling kan brukes til å predikere behandlingsutfall for pasienter. Videre ble det undersøkt om MR-bildene kan brukes for identifikasjon av svulstområder med dårlig respons på behandling. Dette kan gjøre det mulig å tilpasse behandlingen for den enkelte pasient, ved for eksempel å gi de identifiserte svulstområdene høyere stråledose. Grøndahls masteroppgave utmerker seg med hensyn til vitenskapelig kvalitet, og den er av et stort omfang og er vel strukturert. Materialer, metoder og resultater er godt presentert med tilhørende gode illustrasjoner, og analysene er grundig diskutert. Oppgaven er meget tydelig og pedagogisk skrevet, og det er relativt sett, muligheter for også ikke-fagpersoner å følge teori og metode, og derigjennom kunne forstå resonneringen. Oppgaven tilfredsstiller alle kriteriene i retningslinjene for pris for beste oppgave, og den framviser en overordnet forståelse av fagfeltet og med et tydelig fokus. Grøndahls oppgave er meget velskrevet og gjennomført etter de vitenskapelige prinsipp som kan forventes av et masterarbeid av høyeste klasse. Analysene med dets resultater er så interessante, at de også har dannet grunnlaget for en vitenskapelig artikkel som er akseptert i den anerkjente internasjonale journalen Acta Oncologica. Masteroppgaven til Grøndahl synliggjør en kandidat som har vist høy grad av selvstendighet og modenhet i sitt forskningsarbeid".

 

NMBU deler årlig ut en pris for den beste oppgaven som blir skrevet av studenter ved universitetet. Og her er en oversikte over de nominerte oppgavene fra 2015.

Studentens navn

Institutt

Tittel

Omfang

Hovedveileder

Øyvind Stokka

HH

Output-Based Allocation of Emission Permits in the EU ETS

- A Quasi-Experimental Approach

30

Knut Einar Rosendahl

Sheona Innes

IPV

Effects of UV Radiation and Air Humidity on Morphology, Stomatal Function and Photosynthesis of Euphorbia pulcherrima

60

Sissel Torre

Aurora Rosvoll Grøndahl

IMT

Analyse av dynamisk kontrastforsterket MRI av livmorhalssvulster

30

Cecilia Futsæther

Marte Dalen Johansen

INA

Restoration of peatland by natural revegetation from indigenous soils along E10 Lofast II, Northern Norway

30

Kari Klanderud

Marie Vollset

IMV

Bestemmelse av 12 grunnstoffer i morsmelk fra norske mødre – Faktorer som påvirker innholdet av kvikksølv, kadmium, selen og jod i morsmelk

30

Elin Gjengedal

Published 23. august 2016 - 15:30 - Updated 12. juli 2021 - 13:28