Utdanningsprisen til Skrivesenteret

  • William Warner mottar utdanningsprisen fra rektor Mari Sundli Tveit.
    Foto
    Eivind Norum, mobilfoto

Skrivesenteret og William Warner fikk NMBUs utdanningspris.

Utdanningsprisen til Skrivesenteret

Hvert andre år deles det ut en utdanningspris ved NMBU. I 2016 er det Skrivesenteret ved NMBU får utdanningsprisen 2016.  Prisen er på 100 000 kroner og gis av universitetsstyret.

Skrivesenteret (The Writing Center)

Skrivesenteret er i all hovedsak studentdrevet, men de deltidsansatte studentene er under veiledning av William Warner. Senteret har utviklet seg til å bli et allsidig veiledningssenter innen akademiske ferdigheter. Skriveveiledere (Writing advicers) veileder studenter som trenger skrivestøtte, og det fokuseres på alle ledd i skriveprosessen, fra disposisjon, referansehenvisninger til akademisk formidling. Skriveveilederne gir tilbakemeldinger i ulike former, både gjennom konsultasjoner en-til-en, gjennom tilbakemeldinger online og via sosiale medier. Spesielt har skrivesenteret testet effekten av ulike nettbaserte tilbakemeldingsformer, noe som har gitt oppsiktsvekkende gode resultater. I tillegg til skriveveiledning, drifter senteret en blogg (Writing Wrongs), arrangerer workshops (i presentasjonsteknikk, masterforsvar og workshops for skriving av bacheloroppgaver) og gjennomfører «Writing Fellows Program» i tilknytning til enkeltemner. Senteret har også et eget studenttidsskrift, NMBU Student Journal, der artikler kan publiseres etter en studentledet review-prosess. 49 artikler ble sendt inn til det siste tidsskriftet, og 13 av disse ble publisert.

Masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon

Det andre fagmiljøet som ble vurdert til å få utdanningsprisen ved NMBU var «utvikling av læringsmetoder og mentor-prosjektet – masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon». Det er nå 10 år siden masterprogrammet i Entreprenørskap og Innovasjon ble opprettet, og de programansvarlige jobber stadig for å utvikle programmet og læringsmetodene. De siste to årene har faggruppen spesielt jobbet med å utvikle en mentorordning i tilknytning til emnet Entreprenørskap i praksis (INN220). Mentorene er 2. års studenter som har fullført samme emne tidligere, og som i tillegg har gjennomført Gründerskolen i Houston, hvor de har arbeidet i oppstartsbedrifter.. Mentorene gjennomfører også et internt dagskurs i entreprenøriell mentoring, et kurs som er utviklet i samarbeid med NMBUs pedagogiske miljø (SLL). Gjennom mentorordningen veileder 2- års studentene de nye 1. års studentene som tar INN220, og ordningen får gode tilbakemeldinger og har vist seg å gi god og effektiv læring for både mentorene og de nye studentene.

Se video av fagmiljøene:

Vurderingen av kandidatene fra komiteen:

"Begge de nominerte miljøene er svært gode eksempler på hvordan fagpersoner har tilrettelagt for studentaktiv læring gjennom at studenter lærer av hverandre. Komiteen understreker at begge de nominerte miljøene har iverksatt prosjekter med gode aktiviteter som bidrar til å heve utdanningskvaliteten ved NMBU. Komiteen tilrår enstemmig at Utdanningsprisen 2016 tildeles Skrivesenteret ved NMBU. Skrivesenteret har i løpet av de 6 siste årene utviklet seg til å et senter som tilbyr allsidig veiledning innen akademiske ferdigheter. Studenter som oppsøker senteret får veiledning på mange ulike nivåer, og studentene som jobber på senteret har vist høy faglig kompetanse og at de tar i bruk innovative løsninger for å gi tilbakemeldinger. Dette gjør at studenter kan få og gi veiledning og tilbakemeldinger på en måte som passer den enkelte. Gjennom blogg og oppdaterte nettsider kan alle studenter plukke opp gode råd og finne nyttige ressurser, i tillegg til at senteret er åpent daglig. For å lykkes med et studentdrevet senter er man avhengig av å rekruttere skriveveiledere med høy kompetanse, noe som det ser ut til at William Warner klarer i aller høyeste grad. Studenter med høy kompetanse på internasjonalt nivå søker seg til NMBUs skrivesenter gjennom «The Fulbright Program», og dette er med på å høyne kvaliteten på skriveveilederne ytterligere. Senterets tilbud er med på å løfte utdanningskvaliteten på NMBU, og bidrar til å sette en høy standard til NMBU-studentenes akademiske ferdigheter. Komiteen håper senteret vil lykkes med planer for videreutvikling, og tror at samlokalisering av skrivesenteret, biblioteket og læringssenteret vil bidra til nye og innovative tiltak for å styrke NMBU-studentenes akademiske ferdigheter".

Om utdanningsprisen

Universitetsstyret har vedtatt at det skal deles ut en utdanningspris annet hvert år. I år var det to nominerte til denne gjeve prisen. Formålet med prisen er å stimulere og motivere fagmiljøene ved universitetet til å arbeide systematisk med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine og motivere fagmiljøene ved universitetet til å bli mer opptatt av arbeid med utdanningskvaliteten. Utdanningskvalitet er her et uttrykk for totalkvalitet som omfatter studiekvalitet, styringskvalitet og relevans. Prisen utdeles etter nominasjon for tiltak som igangsetter vedvarende aktiviteter knyttet til heving av utdanningskvalitet.

Published 31. oktober 2016 - 18:12 - Updated 23. mai 2017 - 19:12