NMBU med i finalen om fremragende utdanningssentre

Ni finalister skal kjempe om å bli nye sentre for fremragende utdanning. Blant disse er et NMBU-ledet senter som vil utdanne en ny generasjon planleggere som kan planlegge og iverksette det grønne skiftet.

NMBU med i finalen om fremragende utdanningssentre

– Jeg har lyst til å gratulere de ni utvalgte med en plass i finalerunden. Vi vet at det ligger mye arbeid bak søknadene som ble sendt inn i mai, og at konkurransen om å komme til finalen er tøff, sa NOKUT-direktør Terje Mørland da finalistene ble annonsert fredag.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Det er tredje gang NOKUT lyser ut nye Sentre for fremragende utdanning, og Mørland mener at søkerne har levert gode og ambisiøse søknader. NOKUT mottok 22 søknader fra totalt 12 institusjoner da søknadsfristen gikk ut i mai.

En av de ni søknadene som nå har gått videre til finalen er "SITRAP - Centre for integrated and transdisciplinary education in planning”. Visjonen til SITRAP er å utdanne en ny generasjon planleggere som ikke bare skal planlegge, men også ta en ledende rolle i å gjennomføre det grønne skiftet.

- Det er fantastisk at vi har en søknad med i finalen, sier NMBUs prorektor Halvor Hektoen.

Det er Institutt for landskapsplanlegging (ILP) ved NMBU som vil være vertskap for SITRAP. Elin Børrud, professor ved ILPs seksjon for by- og regionplanlegging, er kontaktperson for søknaden.

- Det er veldig gledelig at komiteen har lagt merke til at ILP gir bra undervisning og verdsetter at vi at vi har ambisjoner om å gjøre utdanningene våre enda mer relevante for samfunnsutviklingen, sier Børrud.

Hun legger til at mange ved ILP, både ansatte og studenter, har bidratt med verdifulle innspill til søknaden.

Khrono skriver dette om prosessen videre: "De ni finalistene skal nå gjennom institusjonsbesøk der de får besøk av ekspertkomiteen som skal intervjue sentrale grupper som omtales i søknaden. Sammen med søknadene vil dette danne grunnlaget for hvem som til slutt stikker av med SFU-status. Institusjonsbesøk er satt til 22.-26. august og 5.-9. september.  

"NOKUT vil kontakte finalistene de nærmeste dagene for å avtale nærmere. Hvem som mottar SFU-status avsløres 1. november på festaften i forbindelse med NOKUT-konferansen om høyere utdanning," 

Published 18. juli 2016 - 12:39 - Updated 4. juli 2017 - 13:09