Ambisiøs kunstplan for Campus Ås

Kunstplanen for Campus Ås er godkjent og har en ramme på 17,1 millioner kroner. Det er lagt stor vekt på å plassere kunsten i tilknytning til sosiale møteplasser. Den nye kunsten på Campus Ås vil i følge kunstplanen stå i to klare kontekster: universitetsområdet og veterinærfaget. Dette svarer kunstplanen på gjennom plassering og organisering av kunstprosjekter inne og i et utvidet uteområde.

Skisse fra kunstnerne Elise Storsveen og Jon Gundersen som vant konkurransen om å utforme et arbeid til inngangsområdet til NMBU Veterinærhøgskolen i veterinærbygningen. Hentet fra "Overordnet kunstplan - juni 2016, ny kunst til Campus Ås".

Skisse fra kunstnerne Elise Storsveen og Jon Gundersen som vant konkurransen om å utforme et arbeid til inngangsområdet til NMBU Veterinærhøgskolen i veterinærbygningen. Hentet fra "Overordnet kunstplan - juni 2016, ny kunst til Campus Ås".

Foto
Elise Storsveen og Jon Gundersen

Todelt kunstplan – inn og ute
Kunstplanen omfatte seks kunstprosjekter fordelt på tre bygg (henholdsvis NMBUs og Veterinærinstituttets del av veterinærbygningen og fellesbygningen) og en kunstvandring ute som knytter ny kunst sammen med eksisterende kunstverk på Campus Ås.

”Kunst inne” tar utgangspunkt i sosiale soner og inngangspartier i veterinærbygningen og fellesbygningen, med både enkeltverk og grupperinger av flere arbeider. Kunstplanen legger opp til et større veggarbeid i vandrehallen og to verk som med sin plassering også blir synlige fra Uraksen døgnet rundt.

Kunstprosjekt Campus Ås

Kunstprosjekt Campus Ås

Foto
KORO

Kunstvandring gjennom hele campus
”Kunst ute” etablerer en ny vandring gjennom parken og universitetsområdet, fra Aud Max og forbi eksisterende kunstverk i parken fram til Urbygningen hvor den nye kunsten leder videre til Ås gård. Vandringen er lagt gjennom Nordskogen hvor det er plassert verk som skal leve med naturen.

Parkdraget i Uraksen. Veterinærbygningen sett fra Nordskogen mot Urbygningen.

Parkdraget i Uraksen hvor flere av kunstverkene blir plassert. Veterinærbygningen sett fra Nordskogen mot Urbygningen.

Foto
PG Campus/Statsbygg

Nordskogen binder Ås gård og parken sammen
Nordskogen er ikke del av byggeprosjektet, men ligger mellom veterinærbygningen og Ås gård. I parkdraget mellom Urbygningen og Nordskogen har landskapsarkitektene valgt å trekke skogen inn i parken ved å beplante deler av området med trær. Kunstplanen går enda lengre ved å inkludere Nordskogen i et utvidet uteområde. Verkene i skogen lever med naturen og forandres av sine omgivelser: kunst som er i bevegelse, som slites ned, endrer karakter, som vokser, brytes ned eller forsvinner over tid – endringsbar kunst. Kunsten her blir både en markør over tiden det tar å leve, både for oss mennesker og for naturen, og vil stå som en kontrast til den øvrige ikke-endringsbare kunsten ute.

Fotoprosjekt dokumentere endringene
Det er også igangsatte et fotoprosjektet ”Blikk på Ås” som følger flytteprosessen til NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet fra Adamstuen. En del av prosjektet er å fotografere det som forsvinner, både på Adamstua og Ås.

Et utvalg av flere enkeltfotografier monteres samlet og vises permanent i veterinærbygningen når den står ferdig. Frem til ferdigstillelse kan materiale fra prosjektet bli presentert i en tidsavgrenset periode på Campus Adamstua eller i forbindelse med kunstutvalgets arbeid. Et mindre antall fotografier vurderes montert innendørs på Ås gård.

Kunstplan Campus Ås juni 2016

Les mer om kunstplanen for Campus Ås på KOROs nettside.


 

Published 30. juni 2016 - 10:35 - Updated 12. juli 2021 - 13:18