Immatrikulering 2020

  • Immatrikulering 2020
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Årets immatrikulering for alle nye studenter blir gjennomført digitalt.

Immatrikulering 2020

I år vil NMBU tilby en digital immatrikuleringsseremoni. 

Immatrikuleringen og hilsningene til dere som nye studenter vil bli gjort tilgjengelig i denne artikkelen og på NMBUs SoMe-sider. Den digitale immatrikuleringsseremonien blir lagt ut fredag 14. august 2020. Nærmere beskjed om dette vil bli gitt i ulike kanaler.

Dekan Anne Storset ønsker alle nye veterinær- og dyrepleiestudenter velkommen under immatrikuleringen i august 2019. Slik kan vi ikke gjøre dette i august 2020, men vi vil gi alle tilgang til en digital seremoni.

Foto
Håkon Sparre

NMBU har tidligere ønsket alle sine nye studenter hjertelig velkommen med et flott program på storplenen foran Urbygningen. I august 2020 går ikke dette som vanlig på grunn av coronasituasjonen.

I mellomtiden ønsker vi alle nye studenter velkommen til NMBU og en riktig god sommer!

 

 

 

Published 29. mai 2020 - 13:42 - Updated 22. juni 2020 - 12:50