Nytt senter for miljøvennlig energi

Det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) har fått navnet Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy.

Et av hovedmålene for senteret er å utvikle teknologi for bærekraftig produksjon av andre generasjons biodrivstoff. Senteret vil ha særlig fokus på bioraffinering, der produksjon av biodrivstoff sees i sammenheng med produksjon av andre høyverdige produkter.

Åpning i lyse og fine arbeidslokaler.

Åpning i lyse og fine arbeidslokaler.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Det nye senteret bygger på det eksisterende CenBio. CenBio har hatt som formål å vise hvordan Norge effektivt og miljøvennlig kan høste mer av skogen, utnytte mer avfall for energiformål, lage biobrensel med riktig kvalitet, og forbedre virkningsgraden.

Kobling til Foods of Norway
Svein Jarle Horn er både glad og stolt over at NMBU har fått tildelt en ny FME.

– Det er reist mange kritiske spørsmål rundt produksjon av biodrivstoff, og det er viktig at norske forskningsmiljøer nå samles i dette senteret for sammen å utvikle bærekraftig biodrivstoff. En viktig biomasseressurs i senteret vil være skandinavisk skog.  Mye av teknologien som utvikles for prosessering av lignocellulose vil dessuten være generisk, og senteret har klare synergier med SFIen Foods of Norway som utvikler fôr fra norsk biomasse. At NMBU har fått både en 

 Svein Jarle Horn gjemt bak musserende drikke for anledningen

Svein Jarle Horn gjemt bak musserende drikke for anledningen

Foto
Håkon Sparre, NMBU

SFI og en FME viser hvor sterke campus Ås har blitt innen bioraffinering, sier Svein Jarle Horn.

Fra campus Ås deltar NMBU og NIBIO. Forskningspartnerne ellers er NTNU, PFI, SINTEF, HSN og IFE, med et stort antall brukerpartnere. Dessuten deltar en rekke utenlandske forsknings- og industriaktører i senteret.

Senteret har en varighet på åtte år og vil ledes av Duncan Akporiaye fra SINTEF, med Svein Jarle Horn (NMBU) som nestleder og Ågot Aakra (NMBU) som administrativ leder.

– Dette er et viktig bidrag til Norges ambisjoner om en bærekraftig lavutslipps-fremtid, hvor helhetlig perspektiv på hvordan vi utnytter bioressursene våre er avgjørende, sier Duncan Akporiaye fra Sintef.

Nøkkelpersoner fra venstre: Kai Toven  PFI , Bjørn Håvard Evjen NIBIO , Edd Blekkan NTNU , Petter Røkke Sintef, Svein Jarle Horn NMBU, Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og rektor ved NMBU Mari Sundli Tveit

Nøkkelpersoner fra venstre: Kai Toven PFI , Bjørn Håvard Evjen NIBIO , Edd Blekkan NTNU , Petter Røkke Sintef, Svein Jarle Horn NMBU, Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og rektor ved NMBU Mari Sundli Tveit

Foto
Håkon Sparre, NMBU

En styrket ordning
Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy er et av åtte nye sentre som er pekt ut av Norges forskningsråd.

FME-ordningen er viktig for Norges satsing på forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens bærekraftige energisystem. Ordningen administreres av Norges forskningsråd og er rettet inn mot å løse energi- og klimautfordringer og bidra til innovasjon i næringslivet.

Fra 2016 har regjeringen styrket FME-ordningen med 40 mill. kroner. Ordningen har en samlet årlig bevilgning på 190 mill. kroner.

Statskraft ser frem til samarbeidet med de nye forskningssentrene:

- Vi er glad for etableringen av de nye FMEene. Disse er viktige nasjonale satsinger på videre utvikling av fornybarnæringen i Norge, i tråd med Energimeldingen og Mission Innovation, sier Hanne Bjørk, leder for konsernprogrammer for FoU i Statkraft.

Published 26. mai 2016 - 12:05 - Updated 12. juli 2021 - 13:04