12 forskere om det grønne skiftet

  • 12 forskere om det grønne skiftet
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Alle snakker om det grønne skiftet, men hva er det egentlig? Vi har utfordret 12 NMBU-forskere til å si hvordan det grønne skiftet former deres forskerhverdag, og hva de tror blir de største endringene fremover.

12 forskere om det grønne skiftet

Akkurat som vår avhengighet av olje har påvirket mange sektorer, så vil det grønne skiftet skape mange nye muligheter. Svaret ligger i bioøkonomien. Norge har naturgitt fortrinn gjennom store havområder, mye skog og lange landbrukstradisjoner, og NMBU har fag og forskning som er midt i denne utviklingen.

Her får du innblikk i forskning ved NMBU som vil få betydning når vi nå girer om for det grønne skiftet.

Published 31. oktober 2016 - 18:10 - Updated 23. mai 2017 - 19:13