Vi tror på helse-apper

I de fleste land er man bekymret for overvekt.  Et relativt nytt virkemiddel er apper som kan lastes ned til smarttelefoner. De gir informasjon om sunne spisevaner og oppfordrer til økt fysisk aktivitet.

App-brukere indikerer at diett- og fysisk aktivitetapper ikke bare påvirket deres atferd, men også deres helsebevissthet, deres kunnskap om ernæring og trening, og deres sosiale interaksjoner. Apper blir ansett som effektive i å opprettholde sunne vaner, særlig når de ble brukt over lengre tid og når diett- og fysisk aktivitetapper ble brukt i kombinasjon.

Mange applikasjoner har som mål å motivere brukere til å spise sunnere og mosjonere mer, for eksempel ved å gi ernæringsinformasjon og treningsplaner, tillate sporing av hva du spiser og hvor mye du skal trene. Appene åpner også for å dele resultater på sosiale medier.

Stipendiat Qing Wang ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har studert hvordan appene virker. Arbeidet hennes er nylig publisert i Journal of Medical Internet Research.

Gruppediskusjoner
– Først gjennomførte vi tre gruppediskusjoner; to med folk som brukte kostholds- og/eller fysisk aktivitetsapper og en med folk som ikke bruker slike programmer. Vi spurte dem om deres motivasjon for å bruke slike programmer, hvordan de opplevde bruken, om de opplevde slike apper som nyttige, og deres generelle meninger om disse typer programmer som retter seg mot bedre helse, forteller Wang. Deretter, basert på disse diskusjonene, ble det utformet et spørreskjema som ble besvart av 500 unge voksne nordmenn. Spørreskjemaet fokuserte detaljert på hvordan bruk av diett- og fysisk aktivitetsapper kunne føre til et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet.

Kan føre til mer trening

Qing Wang har forsket på vårt forhold til helse- og kostholdsapper.

Qing Wang har forsket på vårt forhold til helse- og kostholdsapper.

Foto
Privat
– Det er et stort potensial for at diett- og fysisk aktivitetapper kan hjelpe folk til bedre spisevaner og til å trene mer. Brukere fant slike programmer nyttige, og appbruk kan være knyttet til en sunnere atferd. Mange synes dessuten at appene var morsomme å bruke, sier Wang. Men bruken ble ansett for å være tidkrevende, noe som kunne demotivere folk til å bruke slike programmer over en lang periode. I tillegg er de aktuelle programmene som er tilgjengelige i dag ikke skreddersydd for enkeltindivider. Dette kan også redusere motivasjonen for å prøve appene eller fortsette å bruke dem.

Må tilpasses enkeltpersoner
Det er mange diett- og fysisk aktivitetapper tilgjengelig for ulike enheter og operativsystemer, men mange av dem er mest egnet for bruk i de landene der de ble utviklet.

– Appene har et utviklingspotensiale, sier Wang. – Helsemyndighetene i forskjellige land kan samarbeide med utviklere og forhandlere om å designe apper som passer for ulike markeder. Appene bør for eksempel inkluderer relevante matvarer og fysiske aktiviteter for hvert enkelt land, og muligens også designes for målrettet, skreddersydd ernærings- og treningsinformasjon, sier Qing Wang.

– Så vidt vi er kjent med er dette den første undersøkelsen som fokuserer på norske forbrukere og deres appbruk rettet mot helse, sier professor Bjørg Egelandsdal. Hun, Marije Oostindjer og Gro Amdam har veiledet Qing Wang.

Apper er relativt nytt og deres nytteverdi er lite undersøkt i de fleste land, selv om apper eskalerer i markedet og ble angitt til en global verdi på 250  milliarder i  2015. Alt tyder på at dette tallet vil øke.

 

Published 15. April 2016 - 9:47 - Updated 18. April 2016 - 11:22