Renere drikkevann, mindre utslipp

Et nytt Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekt kan bidra til renere drikkevann og mindre forurensning i Kina, Sri Lanka og Ukraina. Og kanskje også Europa.

Renere drikkevann, mindre utslipp

Et NMBU-ledet prosjekt om vannressursforvaltning og vann- og avløpsrensing ble tildelt millioner i fjorårets søknadsrunde i Erasmus+ kapasitetsbygging.

Prosjektet ledes av Harsha Ratnaweera, som er professor i vann- og miljøteknologi ved NMBUs Institutt for matematiske realfag og teknologi, og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har et langt intervju med ham om prosjektet i den nyeste utgaven av magasinet sitt.

Prosjektet er et partnerskap som består av ti partnere fra seks land, derav tre europeiske: Tyskland, Polen og Norge. De øvrige er fra Kina, Sri Lanka og Ukrainia, og der er utfordringene tallrike og uensartede.

– I storbyene er vannforsyningen ofte ok, men kloakkforholdene er høyst variable. Sri Lanka har knapt sentralisert avløpshåndtering. Kina har store renseanlegg, og det investeres mye, men mye gammeldags teknologi er i bruk. Ukrainas renseanlegg er dårlig vedlikeholdt. Generelt er situasjonen mye verre i mindre byer og på landsbygda, sier Ratnaweera, som selv er oppvokst på Sri Lanka.

Les hele nettsaken hos SIU her, den litt lengere magasinsaken her.

Les også:

Published 18. mars 2016 - 10:51 - Updated 23. mai 2017 - 19:14