NMBU-studenter skaper framtidas samfunn

  • Giske
    Foto
    NMBU

Nylig presenterte sju landskapsarkitektstudenter fra NMBU sin framtidsvisjon for utviklingen av Giske kommune på Sunnmøre. – Resultatet er svært verdifullt. Studentene har skapt entusiasme og framtidstro.

NMBU-studenter skaper framtidas samfunn

Tre av sju NMBU-studenter som jobbet med framtidsvisjon for Giske kommune: Ole Martin Jøraholmen, Tonje Cecilie Stordalen og Elise Rustad Fossnes.
Tre av sju NMBU-studenter som jobbet med framtidsvisjon for Giske kommune: Ole Martin Jøraholmen, Tonje Cecilie Stordalen og Elise Rustad Fossnes.
Foto
Liv Røhnebæk Bjergene
 Det sier folkehelsekoordinator i Giske kommune, Torill Valderhaug.

– Vi hadde aldri drømt om at resultatet skulle bli så bra. Studentene har i løpet av kort tid lest oss og de utfordringene vi står overfor imponerende bra. Forslagene de har kommet med er blitt godt mottatt av politikerne. Kort sagt: Dette har vært som en drøm, sier Valderhaug.

Hva mener ungdommen?

NMBU-studentene tok utgangspunkt i hvordan barn og unge kan involveres i kommunale planprosesser. Giske kommune er én av pilotkommunene i Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) sitt prosjekt «Barn i by». Tanken er at planarbeidet vil bli bedre ved at barn og unge inkluderes systematisk.

– Ofte er tilnærmingen at et sted trenger en idé eller at det er et problem som må løses. Da reiser landskapsarkitekten til stedet og danner seg et inntrykk. Denne gangen begynte vi med i en annen ende – nemlig hva innbyggerne i Giske mente. Vi tok utgangspunkt i de unges meninger, sier førsteamanuensis ved NMBUs Seksjon for landskapsplanlegging, Deni Ruggeri.

For å få vite hva innbyggerne mente om øysamfunnets utvikling videre, gjennomførte NMBU-studentene blant annet en workshop med elever fra 10. klasse, en spørreundersøkelse på nett, hadde dialog med folk og brukte sosiale medier med Facebooksiden «Vårt Giske» og emneknaggen #vårtgiske.

– Studentene jobbet som profesjonelle landskapsarkitekter. De utarbeidet en langsiktig, strategisk plan for Giske, der de hele tiden reflektere over hva som var mulig å gjennomføre, sier Ruggeri.

Synliggjøre mulighetene

Kommuneslagordet til Giske er «historisk og framtidsrettet». Øykommunen rett vest for Ålesund består av fire øyer – Giske, Vigra, Godøya og Valderøya. Øykommunen har utviklet seg til å bli en forstad. Det skaper identitetsutfordringer. Skal kommune bli en forstad til Ålesund, eller en kommune med egne kvaliteter?

– Vår oppgave var å få innbyggerne til å reflektere over utviklingen som har vært, og hva som vil skje hvis de ikke velger. Hva betyr det for eksempel å være historisk og framtidsrettet? spør Tonje Cecilie Stordalen.

En klar tilbakemelding fra ungdommene var at de ikke likte at hjemplassen deres ble bygd ut, der tette lokalsamfunn der alle kjente alle erstattes med større utbygginger og stor grad av utskiftning.

– Mange av ungdommene opplevde utbygging og innflytting som negativt. Samtidig uttrykte de at de savnet mye, som møteplasser og et bedre kollektivtilbud til Ålesund. For kommunen blir det viktig å vise en helhetlig visjon som kan snu folks negative tankegang. Kanskje er det mulig å bygge ett sted, for så å la et annet sted i kommunen forbli urørt? spør Elise Rustad Fossnes.

 Viderefører brukermedvirkning

Forslagene som NMBU-studentene kom med blir nå videreført i det videre planarbeidet. Giske er én av seks kommuner i Møre og Romsdal som deltar i Helsedirektoratets satsing «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse», som tar utgangspunkt i brukermedvirkning.

– Vi i administrasjonen er blitt flinkere til medvirkningsarbeid. For politikerne gir NMBU-studentenes forslag ekstra tyngde fordi de er forankret i hva ungdommene våre mener, sier Valderhaug.

 Studenter som gjør en forskjell

Forsmaken på yrkeslivet som landskapsplanlegger har gitt mersmak.

– Jeg ser hvordan fagfeltet jeg har valgt ikke er statisk, men at det hele tiden er noe nytt å lære. Det er så mange fag jeg har lyst til å ta her ved NMBU. Jeg ser at studietiden min her blir for kort til å få med meg alt, sier Ole Martin Jøraholmen.

– Med oppgaven så jeg hvor viktig det er å jobbe tverrfaglig. Her er NMBU unikt. Faget har lange tradisjoner, noe som gir faglig og teoretisk tyngde. Vi har dyktige forelesere i alt fra plantefag og urban planting til lysdesign og gateutforming, sier Stordalen.

I tillegg til Giske kommune gjennomførte NMBU-studenter tilsvarende prosjektoppgaver i Ski og Bodø.

– Klasserommet vårt er hele Norge. Vi reiser til lokalsamfunnene for å gjøre en forskjell og for å lære lederskap, fastslår Ruggeri.

Published 25. February 2016 - 10:16 - Updated 4. juli 2017 - 13:06