Er sivilombudsmannens rolle svekket?

  • Strandsone
    Foto
    Knut Werner Alsén

Jurister ved ILP har engasjert seg i spørsmålet etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nektet å følge sivilombudsmannens konklusjoner to i strandsonesaker. 

Er sivilombudsmannens rolle svekket?

Nikolai K. Winge og Fredrik Holth ved Institutt for landskapsplanlegging (ILP) oppfordrer nå sterkt til en høring i Stortinget hvor statsråd Jan Tore Sanner må inn på teppet.

Helt siden ny plan og bygningslov trådte kraft 01.07.2009 har det vært problematisert hvordan byggeforbudet langs sjø i plan- og bygningsloven er å forstå opp mot allerede vedtatte arealplaner.

Sivilombudsmannen har uttalt seg i to konkrete saker, hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet nekter å følge Sivilombudsmannens syn i saken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite vurderer nå om statsråd Sanner skal kalles inn til høring om forholdet til Sivilombudsmannens rolle i arealforvaltningssaker.

Om dette skrev juristene en kronikk i Nationen mandag 8. februar,  hvor de sterkt oppfordrer til at en slik høring blir gjennomført.

Winge og Holth har engasjert seg i diskusjonen med flere artikler i tidsskriftet Kart og plan. 

Jan Tore Sanner tok til motmæle i Nationen i går, torsdag 11. februar.

Published 12. February 2016 - 9:20 - Updated 4. juli 2017 - 13:06