By- og regionplanlegging får europeisk heider

 

AESOP er ei foreining for studieprogram i planlegging på europeiske høgskular og universitet.
Foreininga har dei siste åra jobba mot å oppretta ei sertifiseringsordning for å anerkjenna kvalitet i undervisninga.

Pilotprosjekt

Det som no er gjennomført er eit pilotprosjekt, der hensikten har vore å skapa eit strategisk verktøy og ei felles plattform for å utvikla kvaliteten ved dei mange og svært ulike europeiske studieprogramma.

Førsteamanuensis Marius Grønning har representert Institutt for Landskapsplanlegging (ILP) i prosjektet:

- No har skulane sjølv utarbeidd ein felles heider av kvalitetsutdanning innan planlegging. Planleggingsfag har alltid vore nært knytt opp mot institusjonelle rammer i dei enkelte landa, men no har vi oppnådd eit felles referansegrunnlag for kva kvalitet er innan utdanning i dette feltet.

ILP - referanse for andre

For ferdig utdanna by- og regionplanleggarar frå NMBU betyr dette at dei no kan visa til ein mastergrad som har europeisk heider.

- I europeisk samanheng er BYREG-programmet ved ILP originalt, både med tanke på innhald og metodar. Med denne heideren blir sedd på programmet som ein referanse for kva europeiske planleggarutdanningar kan rekna som kvalitet, seier Grønning.

Pilotfasen er no gjennomført, opplyser Grønning, og det interessante vidare er den rolla BYREG får når ordninga går over i ein ordinær fase.

Ein ting er i alle fall sikkert: ILPs mastar i by- og regionplanlegging har no fått eit europeisk kvalitetstempel!

 

Denne artikkel er omsett til nynorsk

By- og regionplanlegging får europeisk anerkjennelse

Masterprogrammet er blitt tildelt "AESOP CERTIFICATE OF QUALITY" etter en grundig gjennomgang av programmets innhold og undervisningsmetoder.

 

Published 10. February 2016 - 10:58 - Updated 12. mai 2020 - 9:30