Olav Thon-midler til NMBU-forskere

 NMBU får 1,2 millioner kroner til det treårig prosjektet ParaWild som forsker på smittsomme prasitter hos ville dyr i dyrehagen i Norge. Prosjektet ledes av NMBU-professor Lucy Robertson og universitetslektor John Debenham. ParaWild skal bidra til helseorientert studentforskning om parasitter hos ville dyr som har betydning for folkehelsen og helsen hos tamme dyr. Prosjektet vil bringe sammen den nordiske, tverrfaglige ekspertisen som er viktig for å kunne møte denne faglige utfordringen og kunne bidra til å styrke nordisk translasjonsforskning.

 

Professor som begeistrer

I tillegg får NMBU-professor Vidar Selås en pris på 500.000 for sin fremragende undervisning.

– Med utgangspunkt i sin solide faglige kunnskap og engasjement har han begeistret tusenvis av studenter som emneansvarlig, foreleser og veileder, sier NMBUs rektor Mari Sundli Tveit. 
– I tillegg til all undervisningen, er han også en produktiv forsker. Vidar er et levende bevis på at en person kan å få til både kvalitetsundervisning og anerkjent forskning. 

INA-professor Vidar Selås.

INA-professor Vidar Selås.

Foto
Håkon Sparre

 

I INAs nominasjon står det: "Nøkkelen til at hans emner er så populære og godt likt blant studentene er hans evne, og vilje, til å skreddersy emnenes læringsmål og læringsmetoder, slik at de er tilpasset studentenes kompetanse og hvor i utdanningsløpet emnet er plassert. Han evner også å få emnene sine til å virke svært relevante i forhold til den kompetansen studentene ønsker å sitte igjen med etter gjennomført utdannelse. 

(...) han har en perfekt kombinasjon av lidenskap for- og kunnskap om sitt fagfelt, at han er respektfull, kritisk, ydmyk og skarp, at han er svært kunnskapsrik, at han stimulerer til egen tenkning og gir motivasjon til videre studier, og at han presenterer fagstoffet på en slik måte at man alltid har lyst til å møte i Vidars forelesninger. 

Studentene føler seg sett og forstått av Vidar. Han legger forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom sin faglige og pedagogiske, så vel som hans sosiale innsats. Gjennom forelesninger, seminarer, utferder og semesteroppgaver gjør han studentene godt kjent, både med fagområdet, og ikke minst med hverandre. (...) Han er flink til å se enkeltmennesket, og har hjulpet mange studenter med å finne sin vei gjennom studiet. Hans kontordør står alltid åpen for faglig veiledning så fremt som uforpliktende samtaler."

Det er andre år på rad at Olav Thon Stiftelsen deler ut faglige priser og støtte til høytstående internasjonl og nasjonal forskning og for forskningbasert undervisning på universitets- og høgskolenivå innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige områdene. Til sammen deler stiftelsen i 2016 ut drøyt 44 millioner NOK, inkludert støtte til nasjonale, undervisningsrelaterte forskningsprosjekter.

 

 

 

 

 

Published 14. januar 2016 - 16:21 - Updated 12. juli 2021 - 12:00