Pengedryss over forskertalenter og nye NMBU-prosjekter

NMBUs forskere hevder seg enda bedre i år enn i fjor i årets tildeling av Fri prosjektstøtte.

Pengedryss over forskertalenter og nye NMBU-prosjekter

Forskningsrådet gir totalt 1,96 milliarder kroner til Fri prosjektstøtte (FRIPRO) fra 2016. Til tross for at innvilgelsesprosenten for FRIPRO samlet er noe lavere ved årets tildeling enn i fjor har NMBU fått innvilget flere søknader i år enn i fjor.

På NMBU har fem forskningsprosjekter ved henholdsvis Basam, IKBM, Noragric og IMT fått innvilget sine søknader. I tillegg har tre unge forskertalenter på IKBM, IMT og INA fått FRIPRO-midler, og IMT har videre fått arrangementsstøtte for en to-årig konferanse.

I fjor fikk NMBU innvilget støtte til fire forskningsprosjekter og to unge forskertalenter fra FRIPRO. En oversikt over innvilgede prosjekter og unge talenter for 2016, 2015 og tidligere finner du her.

Mari Sundli Tveit, NMBU.

Mari Sundli Tveit, NMBU.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
- Vi har satt oss ambisiøse mål, og det er utrolig gledelig at NMBUs forskere hevder seg enda bedre i år enn i fjor også på disse prestisjearenaene, sier NMBU-rektor Mari Sundli Tveit.

NMBU har i år fått innvilget støtte innenfor alle de tre hovedkategoriene til FRIPRO: humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM), medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) og matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK).

Tre unge forskertalenter

47 unge forskertalenter får midler til sine prosjekter i år. Det betyr at ca. 16 prosent av søkerne får innvilget støtte, skriver Forskningsrådet.  Tre av disse er fra NMBU:

FRIMEDBIO

Morten Kjos, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM): «Identification of novel cell cycle proteins in Staphylococcus aureus»

Johan Asplund, Institutt for naturforvaltning (INA): «Functional traits across primary producer groups and their effects on tundra ecosystem processes»  (les mer om prosjektet hos INA)

FRINATEK

Rozalia Lukacs, Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT): «Development of a new ray model for understanding the coupling between dielectric spheres for photovoltaics with higher efficiency»

Fem forskningsprosjekter og arrangementsstøtte

NMBU-forskere har også fått innvilget FRIPRO-støtte til fem forskningsprosjekter og en to-årig konferanse.

FRIHUMSAM

Stig Jarle Hansen, Institutt for Internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric): «The Jihadist War Economies Project»

FRIMEDBIO

Finn-Arne Weltzien, Institutt for basalfag og akvamedisin (BASAM): «Size-dependent anthropogenic perturbations - from genes to ecosystems and back»

Gustav Vaaje-Kolstad, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM): Discovering novel functions of carbohydrate-active enzymes to unravel novel mechanisms of bacterial virulence»

Phillip Pope, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM): «Back to basics: simplifying microbial communities to decrypt complex interactions»

Hans J. Overgaard, Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT): «Determination of entomological indices to assess dengue transmission, predict dengue outbreaks, and evaluate vector control interventions»

I tillegg har Harsha Ratnaweera ved IMT fått innvilget støtte til en to-årige IWA konferanse, «Utvikling innen partikkelvitenskap og separasjon, under FRIPRO-kategorien FRINATEK.

- Et kvalitetsstempel

- Vi gleder oss over at NMBU hevder seg i disse programmene som er veldig prestisjefylte og vanskelig å få tilslag på. Jeg synes spesielt det er veldig gledelig at vi får støtte til unge forskere. Det er viktig for fremtiden at de unge hevder seg og lykkes, og det er vi jo selvfølgelig veldig stolte av. Det er et kvalitetsstempel, sier Sundli Tveit.

I følge Forskningsrådet har FRIPRO fått en vekst i statsbudsjettet for 2016, og Forskningsrådet forventer ytterligere vekst i tråd med Regjeringens langtidsplan for forskning.

Dessuten er tildelingsrammen økt for å unngå store, fremtidige overføringer av forskningsmidler ved hvert årsskifte. Til tross for dette er innvilgelsesprosenten for FRIPRO samlet noe lavere enn i fjor fordi antall behandlede søknader økte med hele 21 prosent. Les mer om årets FRIPRO-utdeling hos Forskningsrådet her.

Published 7. desember 2015 - 9:52 - Updated 23. mai 2017 - 19:16