Professor kritisk til oppdrettsnæringen

NMBU-professor Trygve Poppe mener deler av oppdrettsnæringen retter for mye negativ energi mot forskere og forvaltning. 

Professor kritisk til oppdrettsnæringen

Under den pågående Tekmar-konferansen i Trondheim kom han med klar kritikk mot en ukultur som professoren mener gir dårlig omdømme for hele næringen.

Det er Kyst.no som rapporerer fra Tekmar-konferansen som pågår i Trondheim. Her skriver de om at NMBU-professor Trygve Poppe tar et oppgjør mot de aktørene som går i skyttergravene når forskere og forvaltning påpeker utfordringer i oppdrettsnæringen. Det var under foredraget "Behandling på knivseggen - dødfisk på æren og samvittigheten løs?" at Poppe rettet den kritiske pekefingeren. Poppe preisiserer at hans kritikk sendes til enkeltaktørene som stadig utmerker seg og ikke hele næringen.

– Næringen bør være takknemlig for at de er her. Det er mye reguler drittkasting fra næringen mot forskere. Kanskje er det på tide med en unnskyldning etter trakassering og sjikane fra enkelte organisasjoner i næringen. Jeg finner det underlig at næringen kan være tjent med slike sjarlataner, sier han ifølge Kyst.no.

Hele artikkelen til Kyst.no kan leses her.

Published 2. desember 2015 - 12:46 - Updated 12. juni 2017 - 14:20