Roboter fra NMBU besøker Brasil

Forsker Pål Johan From fra Institutt for matematiske realfag og teknologi ved NMBU har tatt med seg landbruksroboter til Brasil. NMBU skal holde en demonstrasjon med robotene Doris, den tidligere godt omtalte Thorvald (se film) og en undervannsdrone. Landbruksroboten Thorvald er utviklet for å kunne erstatte tunge traktorer og for å kunne utføre ulike handlinger, som såing og luking, på en mer bærekraftig måte.

Doris er utviklet for å overvåke oljeplattformer. Hun kan blant annet avsløre feil ved avanserte maskiner gjennom å analysere lydfrekvenser, finne blokkeringer i rør ved bruk av infrarødt og identifisere feilplasserte eller manglende objekter. Den tredje roboten som er med til brasil er en undervannsdrone utviklet av Christine Spiten. Den kan gi oss verdifull informasjon om havet, og kan blant annet overvåke korallrev.

Anledningen er at den norske regjeringen nylig har lansert en ny strategi ("Panorama") for samarbeid innen høyere utdanning og forskning med utvalgte land utenfor EU, blant annet Brasil. Målet med besøket er å finne nye muligheter for å styrke samarbeidet. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Norges forskningsråd er ansvarlig for en del av programmet under oppholdet. Rektor Mari Sundli Tveit fra NMBU skal blant annet delta på en paneldebatt om interaksjon mellom høyere utdanning, forskning og innovasjon.

Samarbeid er etablert
NMBU samarbeider med Universidade Federal do Rio De Janeiro (UFRJ) i Brasil om å utvikle kurs i robotteknikk, og studentene som har vært med på å utvikle landbruksroboten på NMBU, har tidligere vært på en måneds opphold på UFRJ.

Førsteamanuensis ved Institutt for naturforvaltning Torbjørn Haugaasen er også tilstede i Brasil. Han holder et innlegg under hovedtemaet “Forskning på klimaendringer og biodiversitet i Amazonas». Hans foredrag har tittelen: Unravelling waterbird migrations in a seasonal Amazonia.

 

Published 16. november 2015 - 18:28 - Updated 20. February 2019 - 11:25