Vil demokratisere landskapsplanlegging

NMBU-ledet utdanningsprogram for mer demokratisk landskapsplanlegging innvilget tre millioner i Erasmus-støtte.

Vil demokratisere landskapsplanlegging

Denne høsten er det oppstart for et nytt, innovativt treårig utdanningsprogram innen landskapsdemokrati.

Programmet drives av et konsortium av fem europeiske universiteter, koordineres av NMBU, og har fått innvilget 309,000 Euro (ca. 3 millioner NOK) i støtte av Erasmus+ Strategic Partnership Programme.

«Landskapet tilhører alle, vi burde alle delta i å bestemme hvordan landskapet brukes, og landskapsressurser burde tjene alle samfunnslag – ikke bare de velstående og mektige. Men utdanning i  arealplanlegging inkluderer sjelden slike temaer som demokratiske prosesser, deltakende planlegging eller samfunnsbasert planlegging og forbereder ikke landskapsarkitekter og -planleggere skikkelig til effektivt å jobbe sammen med samfunnene de tjener,» heter det om motivasjonen for det nye utdanningsprogrammet.  

Initiativtagere til «LED - Landscape Education for Democracy» søker å endre dette gjennom det nye utdanningsprogrammet som skal fremme myndiggjøring, deltakelse og aktivt medborgerskap blant unge mennesker. Virkemidlene er tverrfaglige, problembasert læringsmiljøer og et nyskapende pensum som introduserer landskap og demokrati som et tverrfaglig emne.

«Landskapsarkitekter og planleggere har en avgjørende rolle å spille i å fremme positiv, demokratisk endring i lokalsamfunn rundt om i verden, og dette innebærer at lanskapsplanleggere har et ansvar for å være bevisst de politiske aspektene av det offentlig arbeidet sitt.

«Lanskapsplanleggere må bli klar over sitt samfunnsansvar og mandat. Når landskapsplanleggeren tegner en linje på et kart eller bestemmer hvor man skal plassere og bygge i det offentlige rom, møter han eller hun spørsmål om eierskap, rettigheter, inkludering og tilgang som er sentrale i et demokratisk samfunn,» sier Deni Ruggeri, førsteamanuensis ved NMBUs Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og prosjektleder for LED-konsortiet.

Utdanningsprogrammet starter denne høsten (2015), løper fram til sommeren 2018 og inkluderer virtuelle og tradisjonelle undervisningsmoduler. LED-kurset gir også studentene mulighet til å oppnå et sertifikat i Landskap og demokrati, en svært praktisk europeisk kvalifikasjon innen arealplanlegging.

Foruten NMBUs Institutt for landskapsplanlegging inkluderer LED-konsortiet Nürtingen-Geislingen University i Nürtingen, Tyskland; the University of Kassel School of Architecture, Urban and Landscape Planning i Kassel, Tyskland; Budapest Corvinus University Faculty of Landscape Architecture i Budapest, Ungarn; the University of Bologna Department of Architecture i Bologna, Italia og LE: NOTRE Institute, en profesjonell plattform som knytter sammen utdanning, forskning og innovativ praksis innen landskapsarkitektur, basert i Wageningen i Nederland.

NMBU driver også Centre for Landscape Democracy (CLaD), som var verdens første forskningssenter som koblet demokrati og landskap da det ble lansert i 2014. Deni Ruggeri er nestleder for senteret.

Published 30. september 2015 - 12:03 - Updated 23. mai 2017 - 19:18